| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 394 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 11 ตุลาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประกันคุณภาพการศึกษา ศน.สุพัตรา
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 10 ตุลาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประกันคุณภาพการศึกษา ศน.สุพัตรา
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 2 ตุลาคม 2562
 13:00 - 17:00
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 150 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 1 ตุลาคม 2562
 13:00 - 17:00
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
  นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 30 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมผู้บริหาร
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 ปรับปรุงระบบห้องประชุม
  กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
 จำนวน 0 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 24 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 อ่าน เขียน เรียนสนุก(ประไพ)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 13 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 Coaching and Mentoring การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูผู้ช่วย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 12 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 Coaching and Mentoring การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูผู้ช่วย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 9 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 จัดประชุมถอดประสบการณ์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 200 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 8 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 เตรียมการจัดประชุมถอดประสบการณ์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 7 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 เป็นสถานที่แข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (นางประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 6 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 เป็นสถานที่แข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (นางประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 5 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 เป็นสถานที่แข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (นางประคอง รัตนยอศรี))
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 4 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 คณะกรรมการประชุมถอดประสบการณ์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 100 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 3 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 คณะกรรมการดำเนินงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (นางประคอง รัตนยอศรี))
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 300 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 2 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 30 สิงหาคม 2562
 13:00 - 17:00
 รับสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ(ศน.ประไพ)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 65 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 29 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 นิทรรศการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ (ศน.สุพิญญา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 114 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 28 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (นางประคอง รัตนยอศรี))
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 75 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 394 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna