ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายพีรพล จริงจิตร
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒

เกี่ยวกับ สพป.พท 2
โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

-> หน้าแรก
-> วิสัยทัศน์
-> พันธกิจ
-> เป้าประสงค์
-> โครงสร้าง
-> ดาวน์โหลด
-> บทความ
-> คำถามยอดนิยม
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> หมวดหมู่ข่าว
-> ติดต่อเรา
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> PictureFlow Gallery

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

ลิ้งค์หน่วยงาน

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
รายงานผลเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน

บริหารงานบุคคล
เรื่อง : รายงานผลเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

ตามที่ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวินัยและนิติการปฏิบัติงานเรื่องรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และให้รายงานผลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น

กลุ่มงานวินัยและนิติการขอรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. เรื่องร้องเรียนทั่วไป ปรากฏว่า ไม่มีผู้ร้องเรียน แต่อย่างใด

๒. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏว่า ไม่มีผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด

๓. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ได้ดำเนินการตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการแล้วทุกกรณี

-> wachirawit เมื่อ November 10 2017 23:14:52 · พิมพ์
สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

DLThailand

โปรแกรม G-Chat

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

PR_NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
Copyright © 2013