ผู้บริหาร

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายธนภัทร สิริวาส
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นางอำภา เวชสารศรี
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

· หน้าแรก
· ข้อมูลทั่วไป
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ/เป้าประสงค์

ITA Online
>> ข้อมูลพื้นฐาน
· 1.โครงสร้างหน่วยงาน
· 2.ข้อมูลผู้บริหาร
· 3.อำนาจหน้าที่
· 4.แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
· 5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
· 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
· - ข่าว OBEC Line
· 8.กระดานถามตอบ
· 9.เฟสบุ๊กแฟนเพจ

>> การบริหารงาน
· 10.แผนปฏิบัติการประจำปี
· 11.การกำกับติดตามการดำเนินงาน
· 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
· 13.คู่มือการปฏิบัติงาน
· 14.คู่มือการให้บริการ
· 15.ข้อมูลสถิติ
· 16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
· 17.ระบบ E-Service

>> การบริหารงบประมาณ
· 18.แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· 19.การกำกับติดตามงบประมาณ
· 20.รายงานการใช้งบประมาณ
· 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
· 22.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
· 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
· 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>> การบริหารทรัพยากรบุคคล
· 25.นโยบายบริหารงานบุคคล
· 26.การดำเนินนโยบายบุคคล
· 27.หลักเกณฑ์งานบุคคล
· 28.รายงานผลการพัฒนาบุคคล

>> ส่งเสริมความโปร่งใส
· 29.การจัดการเรื่องร้องเรียน
· 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
· 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
· 32.รับฟังความคิดเห็น/ติดต่อเรา
· 33.การมีส่วนร่วม

>> ป้องกันการทุจริต
· 34.เจตจำนงสุจริต
· 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
· 36.การประเมินความเสี่ยง
· 37.การจัดการความเสี่ยง
· 38.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
· 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
· 40.กำกับติดตาม
· 41.รายงานผลการดำเนินงาน

>> มาตรการภายใน
· 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
· 43.การดำเนินการตามมาตรการ

· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
· หมวดหมู่ข่าว
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· PictureFlow Gallery

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

ร้องเรียน ร้องทุกข์

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี

Action Learning

English

คู่มือประชาชน

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศประมวลผลจริยธรรม

คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

หมวดข่าว

อำนวยการ

หมวดหมู่: อำนวยการ
จำนวนข่าว: 35
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 9 วันที่ 3 มีนาคม 2564
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 6 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 4 วันที่ 27 มกราคม 2564
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 3 วันที่ 20 มกราคม 2564
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 2 วันที่13 มกราคม 2564
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 1 วันที่ 6 มกราคม 26564
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารหารสำนักงาน วันที่ 23 ธันวาคม 2563
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนเมษายน 2563
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนมีนาคม 2563
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนมกราคม 2563
· ขอเชิญร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 "ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่ 3"
· พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
· ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
· การทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้ขั้นพื้นฐาน “โครงการ Pre-Pt โรงเรียนพัทลุง” ประจำปีการศึกษา 2558
· รายงานการประชุมเครือข่าย
· เผยแพร่ผลงานวิชาการ
· คู่มือประชาชน
· คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณานุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
· การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
· รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558
· ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุุมภายในประจำปี
· ประชาสัมพันธ์หนังสือ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการปฏิบัติจริง (Action Learning)
· การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่1/2558
· รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7/2557
· รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2557
· จังหวัดพัทลุง โดย นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอเชิญปลูกป่าถวายพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ
· ขอเชิญปลูกป่าถวายพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
· การประกวดเรียนความ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"
· ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งเว็บไซต์
· การจัดงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"ประจำปี 2557
· สรุปการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
· สรุปการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2557
· การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคง
· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที
1,152,070 ผู้เยี่ยมชม