ผู้บริหาร

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นางกอบขวัญ แดงบำรุง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นางอำภา เวชสารศรี
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นางอุบล หนูมาก
รอง ผอ.สพป.

สอบ ONET เหลืออีก


สอบ ONET

   ป.6 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
   ม.3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

สอบ RT

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

สอบ NT

   วันที่ 15 มีนาคม 2566

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

· หน้าแรก
· ข้อมูลทั่วไป
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ/เป้าประสงค์

ITA Online
>> ข้อมูลพื้นฐาน
· 1.โครงสร้างหน่วยงาน
· 2.ข้อมูลผู้บริหาร
· 3.อำนาจหน้าที่
· 4.แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
· 5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
· 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
· 8.กระดานถามตอบ
· 9.เฟสบุ๊กแฟนเพจ

>> การบริหารงาน
· 10.แผนปฏิบัติการประจำปี
· 11.การกำกับติดตามการดำเนินงาน
· 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
· 13.คู่มือการปฏิบัติงาน
· 14.คู่มือการให้บริการ
· 15.ข้อมูลสถิติ
· 16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
· 17.ระบบ E-Service

>> การบริหารงบประมาณ
· 18.แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· 19.การกำกับติดตามงบประมาณ
· 20.รายงานการใช้งบประมาณ
· 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
· 22.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
· 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
· 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>> การบริหารทรัพยากรบุคคล
· 25.นโยบายบริหารงานบุคคล
· 26.การดำเนินนโยบายบุคคล
· 27.หลักเกณฑ์งานบุคคล
· 28.รายงานผลการพัฒนาบุคคล

>> ส่งเสริมความโปร่งใส
· 29.การจัดการเรื่องร้องเรียน
· 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
· 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
· 32.รับฟังความคิดเห็น/ติดต่อเรา
· 33.การมีส่วนร่วม

>> ป้องกันการทุจริต
· 34.เจตจำนงสุจริต
· 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
· 36.การประเมินความเสี่ยง
· 37.การจัดการความเสี่ยง
· 38.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
· 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
· 40.กำกับติดตาม
· 41.รายงานผลการดำเนินงาน

>> มาตรการภายใน
· 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
· 43.การดำเนินการตามมาตรการ

· บทความ
· เว็บลิงค์
· อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
· หมวดหมู่ข่าว
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· PictureFlow Gallery

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี

Action Learning

English

คู่มือประชาชน

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศประมวลผลจริยธรรม

คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

หมวดข่าว

การเงิน

หมวดหมู่: การเงิน
จำนวนข่าว: 107
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กค-5739
· ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
· ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร
· ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖
· ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
· ราคากลาง (อ้างอิง) การซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
· ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
· ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2565
· ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงในงานศิลปหัตถกรรม
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในงานศิลปหัตถกรรม
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 66 ไตรมาส 1
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
· งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
· เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
· งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2565
· รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
· งบทดลอง เดือน กันยายน 2565
· งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565
· งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565
· งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน เมษายน 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการและครูภัรฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 13 รายการ
· งบทดลอง เดือน มีนาคม 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
· งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน มกราคม 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
· เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
· งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
· ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
· ประกาศผู้ชนะ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
· ประกาศผู้ชนะโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· งบทดลอง เดือนมกราคม 2562
· ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562
· ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562
· ยกเลิกประกาศประกวดราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ
· ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์วิทยาศาตร์/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน 11 โรงเรียน
· งบทดลอง เดือนธันวาคม 2561
· ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน
· ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน
· ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ
· ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
· ยกเลิกประกาศประกวดราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ
· งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561
· ประกาศซื้ออุปกรณ์ห้องสมุด
· ประกาศซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร
· ประกาศจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· ประกาศราคากลางโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ
· ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ
· งบทดลอง เดือนตุลาคม 2561
· รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
· ประกาศผู้ชนะ
· งบทดลอง เดือนกันยายน 2561
· ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โดยวิธี e-bidding
· งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561
· ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561
· งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2561
· งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561
· แบบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่มปี 2560
· แบบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่มปี 2559
· งบทดลอง เดือนเมษายน 2561
· งบทดลอง เดือนมีนาคม 2561
· งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
· งบทดลอง เดือนมกราคม 2561
· ประกาศผู้ชนะ ซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงาน
· ประกาศผู้ชนะซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน
· เผยแพร่งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560
· ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตฯสพป.พัทลุง 2
· ประกาศจัดจ้างพื้นคอนกรีตฯ
· งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560
· ยกเลิกประกาศ
· จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตฯ
· แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2561
· งบทดลองเดือนตุลาคม 2560
· งบทดลองเดือนกันยายน 2560
· งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560
· รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
· รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
· งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560
· การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 สพป.พัทลุง เขต 2
· เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
· แบบรื้อถอน
· ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์e-Bidding ปี 2559
· แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
· ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถยนต์ตู้โดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)
· ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก คูระบายน้ำและเจาะกำแพงประตูรั้ว สพป.พัทลุง เขต 2 ปีงบประมาณ 2557
· แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557-2558
· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที
1,627,381 ผู้เยี่ยมชม