ผู้บริหาร

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายธนภัทร สิริวาส
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายเทอดเกียรติ ยามโสภา
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

· หน้าแรก
· ข้อมูลทั่วไป
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ/เป้าประสงค์

· โครงสร้างหน่วยงาน
· ผู้บริหาร
· อำนาจหน้าที่
· แผนพัฒนาหน่วยงาน
· ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
· กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· กระดานถามตอบ
· เฟสบุ๊กแฟนเพจ
· ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line

· แผนปฏิบัติการประจำปี
· แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
· คู่มือการปฏิบัติงาน
· รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

· นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
· หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
· รายงานโครงการพัฒนาบุคคล

· แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
· ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
· ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ ติดต่อเรา

· การประเมินความเสี่ยง
· แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
· รายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต
· มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
· มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
· มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
· มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
· มาตรการป้องกันการรับสินบน
· มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
· มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

· ดาวน์โหลด
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
· หมวดหมู่ข่าว
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· PictureFlow Gallery
· รายงานผลประเมินการให้บริการ

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS


ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน
หมวดหมู่: อำนวยการ
จำนวนข่าว: 27
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนเมษายน 2563
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนมีนาคม 2563
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนมกราคม 2563
· ขอเชิญร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 "ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่ 3"
หมวดหมู่: นโยบายและแผน
จำนวนข่าว: 22
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
· แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ระยะ-3-ปี-พ.ศ.2563-2565-ฉบับทบทวนปี-2564
· รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
· แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
· แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
หมวดหมู่: บริหารงานบุคคล
จำนวนข่าว: 73
· ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2564
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา
หมวดหมู่: การเงิน
จำนวนข่าว: 125
· งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน เมษายน 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
· หนังสือแจ้งเวียน
· งบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
· แจ้งเวียนหนังสือ
หมวดหมู่: นิเทศติดตาม
จำนวนข่าว: 2
· โค้งสุดท้่าย ของการสอบ ONET, NT
· สอบออนไลน์ Cambridge English Placement Test Metrica
หมวดหมู่: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
จำนวนข่าว: 4
· โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
· รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
· เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
· ผลการประกวด อย.น้อย ระดับจังหวัด ปี 2557
หมวดหมู่: ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
จำนวนข่าว: 1
· ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด อบรมการจัดการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม “DLTV TELETRAINING”
หมวดหมู่: พัฒนาครูและบุคลากร
จำนวนข่าว: 12
· ประชาสัมพันธ์การอบรม "ร่วมคิด ร่วมทำ ตาม ว.21 สู่ ว. PA"
· ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์
· การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๖๔
· โครงการถอดประสบการณ์กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2563
· การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
หมวดหมู่: ข่าวสารจากโรงเรียน
จำนวนข่าว: 19
· เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ SIMAPORN Model : กรณีโรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย) ผู้วิจัย : นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา ผอ.โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ต
· การทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้ขั้นพื้นฐาน"โครงการ Pre-P โรงเรียนพัทลุง" ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562
· ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำตก (หมื่นชุมประชาสรรค์) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
· ประกาศโรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
· ประกาศโรงเรียนบ้านควนแหวง เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวที่ไม่มีหมวด
จำนวนข่าว: 1
· โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live
...ข่าวทั้งหมด...

แสดงผลในเวลา: 0.07 วินาที
1,021,683 ผู้เยี่ยมชม