ผู้บริหาร

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายธนภัทร สิริวาส
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นางอำภา เวชสารศรี
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

· หน้าแรก
· ข้อมูลทั่วไป
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ/เป้าประสงค์

ITA Online
>> ข้อมูลพื้นฐาน
· 1.โครงสร้างหน่วยงาน
· 2.ข้อมูลผู้บริหาร
· 3.อำนาจหน้าที่
· 4.แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
· 5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
· 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
· - ข่าว OBEC Line
· 8.กระดานถามตอบ
· 9.เฟสบุ๊กแฟนเพจ

>> การบริหารงาน
· 10.แผนปฏิบัติการประจำปี
· 11.การกำกับติดตามการดำเนินงาน
· 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
· 13.คู่มือการปฏิบัติงาน
· 14.คู่มือการให้บริการ
· 15.ข้อมูลสถิติ
· 16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
· 17.ระบบ E-Service

>> การบริหารงบประมาณ
· 18.แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· 19.การกำกับติดตามงบประมาณ
· 20.รายงานการใช้งบประมาณ
· 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
· 22.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
· 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
· 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>> การบริหารทรัพยากรบุคคล
· 25.นโยบายบริหารงานบุคคล
· 26.การดำเนินนโยบายบุคคล
· 27.หลักเกณฑ์งานบุคคล
· 28.รายงานผลการพัฒนาบุคคล

>> ส่งเสริมความโปร่งใส
· 29.การจัดการเรื่องร้องเรียน
· 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
· 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
· 32.รับฟังความคิดเห็น/ติดต่อเรา
· 33.การมีส่วนร่วม

>> ป้องกันการทุจริต
· 34.เจตจำนงสุจริต
· 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
· 36.การประเมินความเสี่ยง
· 37.การจัดการความเสี่ยง
· 38.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
· 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
· 40.กำกับติดตาม
· 41.รายงานผลการดำเนินงาน

>> มาตรการภายใน
· 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
· 43.การดำเนินการตามมาตรการ

· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
· หมวดหมู่ข่าว
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· PictureFlow Gallery

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

ร้องเรียน ร้องทุกข์

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี

Action Learning

English

คู่มือประชาชน

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศประมวลผลจริยธรรม

คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

| ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด | อัลบั้ม Facebook | ข่าวหน้าเดียว |


ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน
หมวดหมู่: อำนวยการ
จำนวนข่าว: 35
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 9 วันที่ 3 มีนาคม 2564
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 6 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 4 วันที่ 27 มกราคม 2564
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 3 วันที่ 20 มกราคม 2564
หมวดหมู่: นโยบายและแผน
จำนวนข่าว: 22
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
· แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ระยะ-3-ปี-พ.ศ.2563-2565-ฉบับทบทวนปี-2564
· รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
· แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
· แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
หมวดหมู่: บริหารงานบุคคล
จำนวนข่าว: 73
· ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2564
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา
หมวดหมู่: การเงิน
จำนวนข่าว: 131
· งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน กันยายน 2564
· รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
· งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
หมวดหมู่: นิเทศติดตาม
จำนวนข่าว: 4
· รายงานผลการใช้คู่มือการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 5T+PIDRE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
· แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19
· โค้งสุดท้่าย ของการสอบ ONET, NT
· สอบออนไลน์ Cambridge English Placement Test Metrica
หมวดหมู่: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
จำนวนข่าว: 4
· โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
· รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
· เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
· ผลการประกวด อย.น้อย ระดับจังหวัด ปี 2557
หมวดหมู่: ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
จำนวนข่าว: 6
· แจ้งช่องทางการรับชมโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา
· การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
· การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
· การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
· การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3
หมวดหมู่: พัฒนาครูและบุคลากร
จำนวนข่าว: 16
· ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร "การพัฒนาครูโครงงานคุณธรรม"
· Facebook กลุ่มพาคิดพาทำ ตาม วPA
· ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Hybrid Learning)
· การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๕
· ประชาสัมพันธ์การอบรม "ร่วมคิด ร่วมทำ ตาม ว.21 สู่ ว. PA"
หมวดหมู่: ข่าวสารจากโรงเรียน
จำนวนข่าว: 19
· เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ SIMAPORN Model : กรณีโรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย) ผู้วิจัย : นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา ผอ.โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ต
· การทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้ขั้นพื้นฐาน"โครงการ Pre-P โรงเรียนพัทลุง" ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562
· ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำตก (หมื่นชุมประชาสรรค์) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
· ประกาศโรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
· ประกาศโรงเรียนบ้านควนแหวง เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวที่ไม่มีหมวด
จำนวนข่าว: 2
· รายงานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน ครั้ง 2 วันที่13 มกราคม 2564
· โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live
...ข่าวทั้งหมด...

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที
1,187,643 ผู้เยี่ยมชม