ผู้บริหาร

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นางกอบขวัญ แดงบำรุง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นางอำภา เวชสารศรี
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นางอุบล หนูมาก
รอง ผอ.สพป.

สอบ ONET เหลืออีก


สอบ ONET

   ป.6 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
   ม.3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

สอบ RT

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

สอบ NT

   วันที่ 15 มีนาคม 2566

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

· หน้าแรก
· ข้อมูลทั่วไป
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ/เป้าประสงค์

ITA Online
>> ข้อมูลพื้นฐาน
· 1.โครงสร้างหน่วยงาน
· 2.ข้อมูลผู้บริหาร
· 3.อำนาจหน้าที่
· 4.แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
· 5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
· 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
· 8.กระดานถามตอบ
· 9.เฟสบุ๊กแฟนเพจ

>> การบริหารงาน
· 10.แผนปฏิบัติการประจำปี
· 11.การกำกับติดตามการดำเนินงาน
· 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
· 13.คู่มือการปฏิบัติงาน
· 14.คู่มือการให้บริการ
· 15.ข้อมูลสถิติ
· 16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
· 17.ระบบ E-Service

>> การบริหารงบประมาณ
· 18.แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· 19.การกำกับติดตามงบประมาณ
· 20.รายงานการใช้งบประมาณ
· 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
· 22.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
· 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
· 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>> การบริหารทรัพยากรบุคคล
· 25.นโยบายบริหารงานบุคคล
· 26.การดำเนินนโยบายบุคคล
· 27.หลักเกณฑ์งานบุคคล
· 28.รายงานผลการพัฒนาบุคคล

>> ส่งเสริมความโปร่งใส
· 29.การจัดการเรื่องร้องเรียน
· 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
· 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
· 32.รับฟังความคิดเห็น/ติดต่อเรา
· 33.การมีส่วนร่วม

>> ป้องกันการทุจริต
· 34.เจตจำนงสุจริต
· 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
· 36.การประเมินความเสี่ยง
· 37.การจัดการความเสี่ยง
· 38.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
· 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
· 40.กำกับติดตาม
· 41.รายงานผลการดำเนินงาน

>> มาตรการภายใน
· 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
· 43.การดำเนินการตามมาตรการ

· บทความ
· เว็บลิงค์
· อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
· หมวดหมู่ข่าว
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· PictureFlow Gallery

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี

Action Learning

English

คู่มือประชาชน

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศประมวลผลจริยธรรม

คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS


ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: บริหารงานบุคคล
จำนวนข่าว: 91
· ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
· การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีประกาศย้ายเพิ่มเติม)
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.)ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (เพิ่มเติม)
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศเพิ่มเติม การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา
· ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
· ประกาศเลื่อนวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
· รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
· ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
· ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาจีน
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน
· ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน
· การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2565
· คู่มือดำเนินการตาม ว12/2564
· คู่มือดำเนินการตาม ว11/2564
· คู่มือดำเนินการตาม ว10/2564
· คู่มือดำเนินการตาม ว9/2564
· ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
· ว23-2563 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครู
· ว7-2564 หลักเกณฑ์และรายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
· ว12-2564 หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ผู้บริหารการศึกษา
· ว11-2564 หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์
· ว10-2564 หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษา
· ว9-2564 หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ครู
· ว7/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
· หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19)
· ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2562
· ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
· ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิมเติม
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์
· ประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561
· ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์
· ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
· ประกาศมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
· ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูฯ บุคลากรคณิตฯ
· การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
· การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
· ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นว
· รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
· รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
· รายงานผลเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน
· ประกาศฯ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 28 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
· เอกสารประกอบการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2560
· ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
· การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
· ประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
· ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
· การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
· การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 และ สพป.พัทลุง เขต 2 ปี พ.ศ.2560
· การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560
· ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.พัทลุง เขต ๒
· ประุกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ฯ
· การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
· ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ฯ
· รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
· รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 – 2561)
· ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต
· รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
· รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
· ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
· รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
· โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
· ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษฯ
· รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประจำปี 2559
· รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษฯ
· การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค(๒) เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
· ประกาศ สพป.พัทลุง เขต 2 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
· ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษฯ
· ชี้แจงการส่งเอกสารประกอบการเสนอขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ว17/2552
· การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษฯ (แจ้งการดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดไว้เดิม)
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษฯ
· การให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นฯ มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556
· การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษฯ
· หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน กรณีปกติ
· คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
· การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
· แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
...ข่าวทั้งหมด...

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที
1,573,506 ผู้เยี่ยมชม