ผู้บริหาร

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายธนภัทร สิริวาส
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นางอำภา เวชสารศรี
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

· หน้าแรก
· ข้อมูลทั่วไป
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ/เป้าประสงค์

ITA Online
>> ข้อมูลพื้นฐาน
· 1.โครงสร้างหน่วยงาน
· 2.ข้อมูลผู้บริหาร
· 3.อำนาจหน้าที่
· 4.แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
· 5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
· 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
· 8.กระดานถามตอบ
· 9.เฟสบุ๊กแฟนเพจ

>> การบริหารงาน
· 10.แผนปฏิบัติการประจำปี
· 11.การกำกับติดตามการดำเนินงาน
· 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
· 13.คู่มือการปฏิบัติงาน
· 14.คู่มือการให้บริการ
· 15.ข้อมูลสถิติ
· 16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
· 17.ระบบ E-Service

>> การบริหารงบประมาณ
· 18.แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· 19.การกำกับติดตามงบประมาณ
· 20.รายงานการใช้งบประมาณ
· 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
· 22.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
· 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
· 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>> การบริหารทรัพยากรบุคคล
· 25.นโยบายบริหารงานบุคคล
· 26.การดำเนินนโยบายบุคคล
· 27.หลักเกณฑ์งานบุคคล
· 28.รายงานผลการพัฒนาบุคคล

>> ส่งเสริมความโปร่งใส
· 29.การจัดการเรื่องร้องเรียน
· 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
· 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
· 32.รับฟังความคิดเห็น/ติดต่อเรา
· 33.การมีส่วนร่วม

>> ป้องกันการทุจริต
· 34.เจตจำนงสุจริต
· 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
· 36.การประเมินความเสี่ยง
· 37.การจัดการความเสี่ยง
· 38.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
· 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
· 40.กำกับติดตาม
· 41.รายงานผลการดำเนินงาน

>> มาตรการภายใน
· 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
· 43.การดำเนินการตามมาตรการ

· บทความ
· เว็บลิงค์
· อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
· หมวดหมู่ข่าว
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· PictureFlow Gallery

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี

Action Learning

English

คู่มือประชาชน

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศประมวลผลจริยธรรม

คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS


ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน
การเงิน

หมวดหมู่: การเงิน
จำนวนข่าว: 78
· งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565
· งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
· งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน เมษายน 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการและครูภัรฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 13 รายการ
· งบทดลอง เดือน มีนาคม 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
· งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน มกราคม 2565 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
· งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
· เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
· งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
· ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
· ประกาศผู้ชนะ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
· ประกาศผู้ชนะโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· งบทดลอง เดือนมกราคม 2562
· ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562
· ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562
· ยกเลิกประกาศประกวดราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ
· ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์วิทยาศาตร์/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน 11 โรงเรียน
· งบทดลอง เดือนธันวาคม 2561
· ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน
· ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน
· ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ
· ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
· ยกเลิกประกาศประกวดราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ
· งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561
· ประกาศซื้ออุปกรณ์ห้องสมุด
· ประกาศซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร
· ประกาศจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· ประกาศราคากลางโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ
· ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ
· งบทดลอง เดือนตุลาคม 2561
· รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
· ประกาศผู้ชนะ
· งบทดลอง เดือนกันยายน 2561
· ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โดยวิธี e-bidding
· งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561
· ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
· งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561
· งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2561
· งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561
· แบบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่มปี 2560
· แบบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่มปี 2559
· งบทดลอง เดือนเมษายน 2561
· งบทดลอง เดือนมีนาคม 2561
· งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
· งบทดลอง เดือนมกราคม 2561
· ประกาศผู้ชนะ ซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงาน
· ประกาศผู้ชนะซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน
· เผยแพร่งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560
· ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตฯสพป.พัทลุง 2
· ประกาศจัดจ้างพื้นคอนกรีตฯ
· งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560
· ยกเลิกประกาศ
· จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตฯ
· แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2561
· งบทดลองเดือนตุลาคม 2560
· งบทดลองเดือนกันยายน 2560
· งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560
· รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
· รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
· งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560
· การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 สพป.พัทลุง เขต 2
· เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
· แบบรื้อถอน
· ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์e-Bidding ปี 2559
· แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
· ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถยนต์ตู้โดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)
· ประกาศสอบราคาฯ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
· ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก คูระบายน้ำและเจาะกำแพงประตูรั้ว สพป.พัทลุง เขต 2 ปีงบประมาณ 2557
· แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557-2558
· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
...ข่าวทั้งหมด...

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที
1,456,421 ผู้เยี่ยมชม