การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสโดย nutnattaya เมื่อ January 09 2017 18:35:32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


ข่าวเพิ่มเติม

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. นั้น

ในการนี้ หากข้าราชการครูฯ ประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คลิกรายละเอียดดังแนบ