แจ้งช่องทางการรับชมโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โพสโดย wachirawit เมื่อ June 30 2021 23:40:05

 

ดาวน์โหลด...หนังสือแจ้งช่องทางการรับชมโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา