ขอเชิญปลูกป่าถวายพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสโดย potjanath เมื่อ December 03 2014 08:34:23

ขอเชิญปลูกป่าถวายพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ข่าวเพิ่มเติม

จังหวัดพัทลุง  โดย นายวินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ขอเชิญปลูกป่าถวายพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2557  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา  87  พรรษา  กำหนดปลูกป่าในวันที่  4  ธันวาคม  2557  ตั้งแต่เวลา 14.00 น.    บ้านเขาหัวช้าง  หมู่ที่  9  ตำบลตะโหมด  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง