รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสโดย patlung2 เมื่อ February 26 2015 09:27:29


รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อพัมนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

โดย นางณัฏฐนิช นุ้ยสุด
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ