ผู้บริหาร

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นางกอบขวัญ แดงบำรุง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นางอำภา เวชสารศรี
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นางอุบล หนูมาก
รอง ผอ.สพป.

สอบ ONET เหลืออีก


สอบ ONET

   ป.6 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
   ม.3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

สอบ RT

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

สอบ NT

   วันที่ 15 มีนาคม 2566

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

· หน้าแรก
· ข้อมูลทั่วไป
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ/เป้าประสงค์

ITA Online
>> ข้อมูลพื้นฐาน
· 1.โครงสร้างหน่วยงาน
· 2.ข้อมูลผู้บริหาร
· 3.อำนาจหน้าที่
· 4.แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
· 5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
· 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
· 8.กระดานถามตอบ
· 9.เฟสบุ๊กแฟนเพจ

>> การบริหารงาน
· 10.แผนปฏิบัติการประจำปี
· 11.การกำกับติดตามการดำเนินงาน
· 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
· 13.คู่มือการปฏิบัติงาน
· 14.คู่มือการให้บริการ
· 15.ข้อมูลสถิติ
· 16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
· 17.ระบบ E-Service

>> การบริหารงบประมาณ
· 18.แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· 19.การกำกับติดตามงบประมาณ
· 20.รายงานการใช้งบประมาณ
· 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
· 22.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
· 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
· 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>> การบริหารทรัพยากรบุคคล
· 25.นโยบายบริหารงานบุคคล
· 26.การดำเนินนโยบายบุคคล
· 27.หลักเกณฑ์งานบุคคล
· 28.รายงานผลการพัฒนาบุคคล

>> ส่งเสริมความโปร่งใส
· 29.การจัดการเรื่องร้องเรียน
· 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
· 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
· 32.รับฟังความคิดเห็น/ติดต่อเรา
· 33.การมีส่วนร่วม

>> ป้องกันการทุจริต
· 34.เจตจำนงสุจริต
· 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
· 36.การประเมินความเสี่ยง
· 37.การจัดการความเสี่ยง
· 38.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
· 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
· 40.กำกับติดตาม
· 41.รายงานผลการดำเนินงาน

>> มาตรการภายใน
· 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
· 43.การดำเนินการตามมาตรการ

· บทความ
· เว็บลิงค์
· อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
· หมวดหมู่ข่าว
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· PictureFlow Gallery

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี

Action Learning

English

คู่มือประชาชน

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศประมวลผลจริยธรรม

คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

[2] ผู้บริหารหน่วยงาน

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

นางกอบขวัญ แดงบำรุง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
074-695911 Email : @phatthalung2.go.th
นายธวัช รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
074-695911 Email : thawat@phatthalung2.go.th
นางอำภา เวชสารศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
074-695911 Email : ampa@phatthalung2.go.th
นางอุบล หนูมาก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
074-695911 Email : crunok99@phatthalung2.go.th
นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
074-695913 Email : @phatthalung2.go.th
นางสาวศิณัญญา ศรีเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
074-695913 Email : baramoss711@phatthalung2.go.th
นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
074-695916 Email : wilaiwan_lea@phatthalung2.go.th
นางประคอง รัตนยอศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
074-695917 Email : prakongrat@phatthalung2.go.th
นางวนิดา เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
074-695914 Email : @phatthalung2.go.th
นางสาวภิรญา นิยมเดชา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
074-695915 Email : piraya_niy@phatthalung2.go.th
นางสุนิสา แก้วเกลี้ยง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
074-695913 Email : @phatthalung2.go.th
นางนาตยา พรหมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการการศึกษา
074-695915 Email : dvl_plg2@phatthalung2.go.th
นายวัชรินทร์ มีบุญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
074-695915 Email : formular111@phatthalung2.go.th
นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
074-695914 Email : dlict@phatthalung2.go.th


 

 

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที
1,627,453 ผู้เยี่ยมชม