[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
  

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขรี ชั้น ป.5 รวม 105 คน ณ ห้องประชุมสังข์หยด สพป.พัทลุง เขต 2
ขนาดของรูป 175 KB
width 800 : height 600
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ขนาดของรูป 177 KB
width 800 : height 600
การประชุมเชิงปกิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกลุ่มสาระภาษาไทย วันที่ 27 พย. 2557 ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 2
ขนาดของรูป 75 KB
width 960 : height 720
ทดสอบระบบการจัดการความรู้เวอร์ชั่น 2.0 ครับ
ขนาดของรูป 144 KB
width 600 : height 400
สวัสดีครับทดลองใช้เวบการจัดการความรู้เชตพื้นที่การศึกษาครับ
ขนาดของรูป 140 KB
width 600 : height 400

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ศูนย์จัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
2/8 ถ.เพชรเกษม ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : mit_053@hotmail.com