[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2557   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม    E-Filing สพฐ.


ผู้เขียน : นางพจนาถ ช่วยเนื่อง
25 ต.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพจนาถ ช่วยเนื่อง
25 ต.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ขอเชิญประกวดดนตรี อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
14 ต.ค. 2557
ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
14 ต.ค. 2557
ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2557 (10 พฤศจิกายน 2557)
ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ในระบบ DMC อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว
4 ต.ค. 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งเว็บไซต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจร่วมกับโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งเว็บไซด์ ” เพื่อ ให้โรงเรียนที่เข้าอบรมมีเว็บไซด์พร้อมใช้งานทันที และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซด์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายบุศย์ เขียนวารี
25 ก.ย. 2557
ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะโหมด จะดำเนินการปฏิบัติการรื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าจากหน้าอาคาร ICT ไปไว้ด้านทิศเหนืออาคารสำนักงานฯในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพจนาถ ช่วยเนื่อง
20 ก.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์รับสมัครวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพจนาถ ช่วยเนื่อง
26 ส.ค. 2557
การประกวดสุนทรพจน์ นักเรียนชั้น ม.1-3
ประกาศรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพจนาถ ช่วยเนื่อง
18 ส.ค. 2557
อบรมวอลเลย์บอลชายหาด
อบรม 27-31 ส.ค.57 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางจิราภรณ์ ไชยรักษ์
9 ส.ค. 2557
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ
ด้วย คุณราณี อภัยรัตน์ ภรรยาของคุณสวัสดิ์ อภัยรัตน์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : อนุบาลสุขคณะ
18 ก.ค. 2557
การทุจริตการแข่งขันงานสรรพสาสตร์ฯ พัทลุง เขต 2
การส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันจากกลุ่มเครือข่ายบูรพาป่าบอน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : อนุบาลสุขคณะ
18 ก.ค. 2557
การทุจริตการแข่งขันงานสรรพสาสตร์ฯ พัทลุง เขต 2
การส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันจากกลุ่มเครือข่ายบูรพาป่าบอน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : อนุบาลสุขคณะ
18 ก.ค. 2557
การทุจริตการแข่งขันงานสรรพสาสตร์ฯ พัทลุง เขต 2
การส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันจากกลุ่มเครือข่ายบูรพาป่าบอน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : อนุบาลสุขคณะ
18 ก.ค. 2557
การทุจริตการแข่งขันงานสรรพสาสตร์ฯ พัทลุง เขต 2
การส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันจากกลุ่มเครือข่ายบูรพาป่าบอน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : อนุบาลสุขคณะ
18 ก.ค. 2557
การทุจริตการแข่งขันงานสรรพสาสตร์ฯ พัทลุง เขต 2
การส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันจากกลุ่มเครือข่ายบูรพาป่าบอน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายกิตติชัย เกตุนิ่ม
22 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางจิราภรณ์ ไชยรักษ์
22 เม.ย. 2557
ประชุมเพื่อเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันป่าบอนมินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่ 7
อำเภอป่าบอน ขอความอนุเคราะห์จากท่าน แจ้งผุ้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ อำเภอป่าบอน เข้าร่มประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันป่าบอนมินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่ 7 ในวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพจนาถ ช่วยเนื่อง
18 เม.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
18 เม.ย. 2557
การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 ข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก ในระบบ DMC
ให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.รัชนีกร เสตะพันธ์
10 เม.ย. 2557
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ \"สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย\"
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ \"สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย\" ในวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010