[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2557   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม    E-Filing สพฐ.


ผู้เขียน : นางพจนาถ ช่วยเนื่อง
3 เม.ย. 2557
ขอเชิญชวนร่วมบุญบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตามโครงการ “คาราวานส่งเสริมการอ่านสู่บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน”
กำหนดวันที่ 5 เมษายน 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพจนาถ ช่วยเนื่อง
21 มี.ค. 2557
ป่าบอนมาราธอน
วันที่ 30 มีนาคม 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.จรุวรรณ ชูขาว
20 มี.ค. 2557
ขอแสดงความยินดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพจนาถ ช่วยเนื่อง
20 มี.ค. 2557
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ
น.ส.จุฑามาศ แก้พยศ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.จรุวรรณ ชูขาว
18 มี.ค. 2557
ขอแสดงความยินดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ....ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสุณีรัตน์ สุวรรณะอาด
7 มี.ค. 2557
จดหมายเปิดผนึกผู้นำการศึกษา..พัทลุง เขต 2
ฉบับแรก เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.รัชนีกร เสตะพันธ์
4 มี.ค. 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.รัชนีกร เสตะพันธ์
4 มี.ค. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Speaking” for ASEAN ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางวาสนา ชูประวัติ
19 ก.พ. 2557
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ขอเชิญข้าราชการครูส่งคำขอกู้ได้ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพจนาถ ช่วยเนื่อง
12 ก.พ. 2557
ขยายเวลาประกวดวรรณกรรมเยาวชน
ขยายรับผลงานถึง 31 มีนาคม 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : สารบัญกลาง
11 ก.พ. 2557
ขอเชิญร่วมงานศพคุณแม่แอบ อัตตะ
ขอเชิญร่วมงานศพคุณแม่แอบ อัตตะ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสุณีรัตน์ สุวรรณะอาด
6 ก.พ. 2557
ใบสั่งจองเสื้อยืดสีชมพู \"คนเมืองลุง รักในหลวง\"
ส่งใบสั่งจองพร้อมเงินค่าสั่งจอง ตัวละ 315 บาท ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : อนุบาลสินธนา
1 ก.พ. 2557
โรงเรียนอนุบาลสินธนา(เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2557)
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
1 ก.พ. 2557
ขอความร่วมมือสนับสนุนสมุดบันทึก สพฐ.ปี2557
สพฐ.ขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนได้รับสมุดบันทึก สพป.ประจำปี 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสุณีรัตน์ สุวรรณะอาด
1 ก.พ. 2557
การสำรวจข้อมูลความต้องการเสื้อ \"คนเมืองลุง รักในหลวง\"
จังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จำหน่ายเสื้อสัญลักษณ์ \"คนเมืองลุง รักในหลวง\" อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายกิตติชัย เกตุนิ่ม
7 ม.ค. 2557
การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2557
การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายกิตติชัย เกตุนิ่ม
3 ม.ค. 2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงบนเวที การจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงบนเวที การจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010