[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2557   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม    E-Filing สพฐ.

เรื่อง : แก้ไขประกาศและหลักเกณฑ์กา่รประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
ผู้เขียน : นางพจนาถ ช่วยเนื่อง
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 1275
Bookmark and Share


 ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งกำหนดและหลักเกณฑ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ นั้น

บัดนี้  สพป.พัทลุง เขต 2 ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ว่ามีนโยบายให้จัดการประกวดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน  2557  เพื่อนำวงดนตรีที่ชนะการประกวดไปแสดงในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ช่วงวันที่  2-4  ธันวาคม 2557  ณ  ท้องสนามหลวง  จึงแจ้งกำหนดการและหลักเกณฑ์ หากสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็ปไซด์  http://www.culture.go.th  ทางช่องข่าวประกาศ

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  20  พฤศจิกายน  2557

-จัดประกวด  24-30  พฤศจิกายน  2557

-สถานที่จัดประกวด ประกาศให้ทราบภายในวันที่  14  พฤศจิกายน  2557

นางพจนาถ  ช่วยเนื่อง  ผู้ประชาสัมพันธ์ข่าว

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 30 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานเพดาน(แก้ไข) 25 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานเพดาน 25 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้าง 24 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้าง 20 ธ.ค. 2557


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010