[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec   เว็บไซต์ สพป.พัทลุง เขต 2

เรื่อง : รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
ผู้เขียน : นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 2516
Bookmark and Share


 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนต่อไปนี้

 
1. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เลขที่  2/3  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย    อำเภอเมือง    จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-611-786    โทรสาร  055-612-848
2.โรงเรียนสารคามพิทยาคม เลขที่ 1091 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด    อำเภอเมือง     จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-711585       โทรสาร 043-722400
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เลขที่ 91 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้   อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์  075-640-522.      โทรสาร  075-640-522
4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ -รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 6 ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000  โทรศัพท์ 034839201 โทรสาร  034845212 (รับสมัครเฉพาะฟุตบอลชาย)
 
รับนักเรียนชาย/นักเรียนหญิง ที่มีส่วนสูง 160 เซ็นติเมตรขึ้นไป
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบไปด้วย ชนิดกีฬา ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ี 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 )ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     กฐินพระราชทาน ปี พ.ศ.2560 13 ก.ย. 2560
     ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1 ส.ค. 2560
     รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 12 ม.ค. 2560
     ขอเชิญร่วมงานวันครู 12 ม.ค. 2560
     รายงานอุทกภัยและวาตภัย 4 ม.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เลขที่ 2/8 หมู่ที่ 1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
ผู้ดูแลระบบ สพป.พัทลุง เขต 2 : admin@phatthalung2.go.th
Myoffice v 6.3 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010