News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 "มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน" 12 ธันวาคม 2562

   วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ประชุมผู้บริหารการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2” ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 "มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน"