News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  รายการพุธเข้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/ 2563 25 พฤศจิกายน 2563

   วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชม "รายการพุธเข้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/ 2563 ผ่านทางระบบ VDO Conference ทั้งนี้เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุไพรวัลย์รารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/ข่าว

ภาพกิจกรรม รายการพุธเข้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/ 2563