News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 14 สิงหาคม 2560

   นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย 1. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 85 ทุน 2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลา กลางจังหวัดพัทลุง เวลา 17.00 น.

ภาพกิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพใดๆ