News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ธนาคารโรงเรียน 19 สิงหาคม 2560

   "สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัดตั้งธนาคารโรงเรียน" วันที่ 18 ส.ค.2560 นายอนัน สมาธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสิน ณ โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ว่า โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาตะโหมด จ.พัทลุง จัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียน เปิดบริการวันจันทร์และวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานธนาคารที่ปฏิบัติหน้าที่ได้แต่งตั้งนักเรียนทำหน้าที่เสมือนพนักงานธนาคาร และมีนายสนอง ศรีเกตุ ผอ.ร.ร.บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียนและปลูกฝังให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ภาพกิจกรรม ธนาคารโรงเรียน
ยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพใดๆ