News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  จิตอาสาจุดบริการ 19 ธันวาคม 2560

   "สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติเหตุ" นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพปพัทลุง เขต 2 เปิดเผยว่า สพป.พัทลุง เขต 2 ได้จัดทำจุดบริการให้แก่ครู นักเรียน ที่เดินทางไปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น น้ำชากาแฟ ซึ่งในช่วงสามวันที่ผ่านมามีโรงเรียนและเขตต่างๆ มาใช่บริการเป็นจำนวนมาก เป็นการลดอุบัติเหตุได้มากมาย นายสุวรรณ กล่าว

ภาพกิจกรรม จิตอาสาจุดบริการ
ยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพใดๆ