News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมครูและบุคลากร "เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน" 14 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามิตรภาพเขาชัยสน" ณ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน......จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมครูและบุคลากร "เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน"