News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ร่วมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว NORA VILL 15 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ร่วมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว NORA VILL" ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว NORA VILL