News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลผู้สนับสนุนด้านการศึกษาดีเด่น 19 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลผู้สนับสนุนกิจการด้านการศึกษาดีเด่นจังหวัดพัทลุง” ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลผู้สนับสนุนด้านการศึกษาดีเด่น