News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 19 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 1/2562” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562