News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 19 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562” ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562