News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ลงพื้นที่เยี่ยมศิลปหัตถกรรมนักเรียน "เครือข่ายรังสีตรีมิตร" และ "เครือข่ายพันธปัญญา" 22 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (22 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ลงพื้นที่เยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารังสีตรีมิตร ณ โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพันธปัญญา ณ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในการปฏิบัติงาน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมศิลปหัตถกรรมนักเรียน "เครือข่ายรังสีตรีมิตร" และ "เครือข่ายพันธปัญญา"