News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา "เครือข่ายทุ่งธงทอง" 23 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งธงทอง” ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งธงทองให้สูงขึ้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายเข้าร่วมประชุม...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา "เครือข่ายทุ่งธงทอง"