News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ร่วมงานจัดเลี้ยงน้ำชาเพื่อการกุศล "โรงเรียนบ้านคู" 23 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ร่วมงานจัดเลี้ยงน้ำชาเพื่อการกุศล” เพื่อระดมทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคู อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ร่วมงานจัดเลี้ยงน้ำชาเพื่อการกุศล "โรงเรียนบ้านคู"