News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  "ร่วมแถลงข่าว เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562" 26 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (26 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ร่วมแถลงข่าว เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562" ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการแถลงข่าว ทั้งนี้ งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน การจัดนิทรรศการ เวทีวิชาการ และกิจกรรม Culture Shows ภายใต้สโลแกน "รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล" เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ได้จัดตั้งศูนย์กลางการจัดงาน จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง และจุดที่ 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม "ร่วมแถลงข่าว เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562"