News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ทอดผ้าป่าสามัคคี "โรงเรียนวัดท่านางพรหม" 29 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี" ในโอกาสโรงเรียนวัดท่านางพรหม ครบรอบ 46 ปี และจัดสมโภชน์พระพุทธรูปประจำโรงเรียน รายได้เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดท่านางพรหม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี "โรงเรียนวัดท่านางพรหม"