News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  "วิ่งแลหวัน เดินชมเล @บ้านแหลม" 31 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (31 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล "วิ่งแลหวัน เดินชมเล @บ้านแหลม" ณ โรงเรียนบ้านแหลม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม "วิ่งแลหวัน เดินชมเล @บ้านแหลม"