News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "ถอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประจำปี 2562" 4 กันยายน 2562

   วันนี้ (4 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประจำปี 2562" ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประจำปี 2562...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "ถอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประจำปี 2562"