News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง บูรณาการงาน เยี่ยมคุณภาพ ยอดคุณธรรม ยิ่งคุณค่า ประจำปี 2562 8 กันยายน 2562

   วันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง “จัดงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 บูรณาการงาน เยี่ยมคุณภาพ ยอดคุณธรรม ยิ่งคุณค่า ประจำปี 2562” ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งการจัดงานประกอบด้วย การนำเสนอนิทรรศการผลงานของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 11 เครือข่าย นิทรรศการ 108 อาชีพ จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว และการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง บูรณาการงาน เยี่ยมคุณภาพ ยอดคุณธรรม ยิ่งคุณค่า ประจำปี 2562