News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ร่วมพิธีเปิด "งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15" 8 กันยายน 2562

   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562" โดยมี ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2562 โดยใช้แนวคิดการจัดงาน "ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมท้องถิ่นมุ่งสู่อาชีพ" ภายใต้สโลแกน "รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล"...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีเปิด "งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15"