News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ร่วมต้อนรับ "พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน" 16 กันยายน 2562

   วันนี้ (16 กันยายน 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน "ร่วมต้อนรับ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน" ผู้อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป มอบให้แก่ นางลั่น รอดชุม อายุ 112 ปี และร่วมการออกหน่วยให้บริการราษฎร มอบเครื่องเขียนพระราชทาน และการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดแหลมจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ร่วมต้อนรับ "พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน"