News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา "โรงเรียนวัดโรจนาราม" 17 กันยายน 2562

   วันนี้ (17 กันยายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ร่วมงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อระดมทุนสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดโรจนาราม" อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา "โรงเรียนวัดโรจนาราม"