News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ "โรงเรียนบ้านแหลมดิน" 23 กันยายน 2562

   วันนี้ (23 กันยายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)" ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ "โรงเรียนบ้านแหลมดิน"