News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมงานรับประทานน้ำชา 28 กันยายน 2562

   วันที่ 27 กันยายน 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและงานคืนสู่เหย้าชาวหาดไข่เต่า ครั้งที่ 2" ณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง และ "ร่วมงานรับประทานน้ำชา" เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดแหลมจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมงานรับประทานน้ำชา