News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร "นางประภากร แสงสุวรรณ์" 10 ตุลาคม 2562

   วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ "นางประภากร แสงสุวรรณ์" ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร "นางประภากร แสงสุวรรณ์"