News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมผู้บริหารการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2 22 ตุลาคม 2562

   วันนี้ (22 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2" เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องท่านเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมผู้บริหารการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2