News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  มอบนโยบายและทำสัญญาจ้าง "ธุรการโรงเรียนและพนักงานราชการ" 1 พฤศจิกายน 2562

   วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมมอบนโยบายแนวทางการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำสัญญาจ้างอัตราจ้างตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 53 อัตรา และพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 20 อัตรา โดยมี นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานการประชุมและพบปะมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม มอบนโยบายและทำสัญญาจ้าง "ธุรการโรงเรียนและพนักงานราชการ"