News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  มอบนโยบายและทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการและครูขั้นวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 พฤศจิกายน 2562

   วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และจัดทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 46 อัตรา และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 15 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานการประชุมและพบปะมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม มอบนโยบายและทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการและครูขั้นวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563