News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 18 พฤศจิกายน 2562

   วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562" เพื่อรับฟังคำชี้แจงและวางแผนการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยมี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562