News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา 29 พฤศจิกายน 2562

   วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.30 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา