News ข่าวสารและกิจกรรม
 

ลูกเสือ เนตรนารี ...
Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผย กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ผ่านฉลุย ไร้นักเรียนบาดเจ็บ เสียชีวิต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เกาะทองสม ...
Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561
"นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะทองสม สพป.พัทลุง เขต 2 น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พบปะยามเช้า ...
Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561
"กิจกรรมดีๆที่เมืองลุง"...16 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรับปรุง ...
Update : 14 กุมภาพันธ์ 2561
"ผู้บริหารใหม่รวมใจปรับปรุงเขตพื้นที่" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายคำรณ เอียดประพาฬ ผู้อำนวยการโรงเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

งานศิลปะระดับชาติ ...
Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561
"ปลื้ม วันที่สามของการแข่งขัน สพป.พัทลุง เขต 2 คว้า 8 ทอง ,1 เงิน, 3 ทองแดงและเข้าร่วม 2 รวม 14 รางว ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วิเคราะห์แผน ...
Update : 9 กุมภาพันธ์ 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 วิเคราะห์กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการตามแผนปฏิบัติการ เงินทุกบาทถึงนักเรียน" วันที่ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินสัมฤทธิผู้บริหารให ...
Update : 6 กุมภาพันธ์ 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ครอบมือผู้บริหารใหม่ให้เป็นมืออาชีพ" วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พังกิ่ง ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2561
"ชาวบ้านพังกิ่งเห็นความสำคัญของการศึกษา บริจาคเงินปรับปรุงโรงเรียนวัดพังกิ่งเกือบครึ่งล้าน " วันที่  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมสนามสอบ ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ยิ้มออก สอบโอเน็ทวันที่สองราบรื่น หายห่วง" วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2561) นายสุวรรณ ขว ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม หนส.1/2561 ...
Update : 31 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง นัดแรกพร้อมสานความร่วมมือทุกมิติในการพัฒนา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมโอเน็ท 31 ม.ค.2561 ...
Update : 31 มกราคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมซ้อมความเข้าใจกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ ...
Update : 31 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยรักษาแชมป์ Top Ten การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560" วันที่ 31 มกราคม 2561 นาย ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสอบโอเน็ท 29 ม.ค.25 ...
Update : 29 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เน้นย้ำการทดสอบ O-NET ต้องสุจริตโปร่งใสเด็กสอบอย่างมีความสุขไม่เครียด" วันที่ 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมควนโก ...
Update : 25 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชั้นเรียนให้กำลังใจโรงเรียนที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง" วัน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรีย ...
Update : 26 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยพร้อมต่อยอดขยายผลเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระกลุ่มสาระ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมหลักสูตรสถานศึกษา ...
Update : 24 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ลุยยกระดับคุณภาพการศึกษาเตรียมประชุมทางไกลครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา" วันที่ 24  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมทางไกล 23 ม.ค.2561 ...
Update : 23 มกราคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมทางไกล (Conference) รับนโยบายสำคัญจาก สพฐ.พร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ" วันท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ติดตามอาหารกลางวัน 2561 ...
Update : 24 มกราคม 2561
"สพฐ.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป.พัทล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้าข่าว สพฐ. 24 ม.ค.2 ...
Update : 24 มกราคม 2561
"โรงเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.สร้างการรับรู้ร่วมกัน" วันที่ 24 มกราคม 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันครู 2561 แม่ขรี ...
Update : 17 มกราคม 2561
"ครูพัทลุง เขต 2 จัดงานวันครูเทิดพระเกียรติ ประกาศศักดิ์ศรีวิชาชีพครูร่วมงานวันครูเนืองแน่น” วันที่  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พาเหรดกีฬาวันครู 2561 ...
Update : 15 มกราคม 2561
"พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู สพป.พัทลุง เขต 2 ยิ่งใหญ่ อลังการ สมเกียรติ"...วันที่ 15 มกราคม 2561 น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รับนักเรียน ...
Update : 10 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยประชุมรับนักเรียน ไม่หนักใจ ไม่มีโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง"...วันที่ 9 มกรา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“สพป.พัทลุง เขต 2 ให้ความ ...
Update : 10 มกราคม 2561
วันที่ 10 มกราคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สอบธุรการ ...
Update : 6 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยสอบธุรการโรงเรียนฉลุย ไม่หนักใจ โปร่งใส ไร้ทุจริต"...วันที่ 6 มกราคม 2561 นา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทะเลน้อย ...
Update : 5 มกราคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ชูโครงการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ"...วันที่ 5 มกราคม 2561 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าแถว 3 ม.ค.61 ...
Update : 3 มกราคม 2561
3 มกราคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมคณะบุคลากร สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าแถวเคารพธง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมวันครู 2561 ...
Update : 4 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยจัดงานวันครูปีนี้ยิ่งใหญ่ เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา"...วันที่ 4 มกราคม 2561 น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สัมภาษณ์ ...
Update : 24 ธันวาคม 2560
สพป.พัทลุง เขต 2 สอบสัมภาษณ์ครูผู้สอน-ครูขั้นวิกฤต วันที่สองหายห่วง " วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ โรง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สอบครู ...
Update : 23 ธันวาคม 2560
"ฉลุย โปร่งใส สพป.พัทลุง เขต 2 สอบภาค ก ครูผู้สอนและครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

งานศิลป 60 ...
Update : 23 ธันวาคม 2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเยี่ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อนุบาลบางแก้วลดขยะ ...
Update : 22 ธันวาคม 2560
"สุดเจ๋ง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อู้ฮู ทึ่งกันทั้งงาน แห่ถ่ายภาพเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการบริหารจ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายอาสา ...
Update : 22 ธันวาคม 2560
โรงเรียนบ้านปากบางนาคราชจัดกิจกรรมจิตอาสาตามรอยพระปณิธานของพระราชบิดา ค่ายอาสาพัฒนาสร้างห้องสมุดโรงเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จุดบริการ ...
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนเพื่อลดอุบัติเหตุ" นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพปพัทลุง เขต 2 เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมิน ผอ.ร.ร. ...
Update : 14 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 เตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้รับผิดชอบนมโรงเร ...
Update : 14 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 พัฒนาเครือข่ายการจัดการระบบ Cold Chain นมโรงเรียน" วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สอบโอเน็ท60 ...
Update : 13 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เน้นโปร่งใส สะอาด บริสุทธิ์ ยุติธ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะเสื ...
Update : 13 ธันวาคม 2560
13 ธันวาคม 2560 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 นายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สพ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แถลงข่าวงานศิลปฯ ...
Update : 13 ธันวาคม 2560
"แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67" 12 ธันวาคม 2560 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บางมวง ...
Update : 6 ธันวาคม 2560
"สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง" วันที่ 29 พ.ย.2560 นายสุวรรณ. ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมที่ อ.ตะโหมด ...
Update : 6 ธันวาคม 2560
วันที่ 30 พ.ย. 2560 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พบปะโต๊ะอิหม่าม ใน อ.ตะโหมด ณ ห้องประชุมร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ...
Update : 6 ธันวาคม 2560
"น้ำท่วมแพ้น้ำใจ" 1 ธันวาคม 2560 ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

องคมนตรี ...
Update : 6 ธันวาคม 2560
ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกดา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้าข่าว สพฐ. 22 พ.ย.2 ...
Update : 22 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 22 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันครู 2561 ...
Update : 21 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 21 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บรรจุแต่งตั้ง ...
Update : 17 พฤศจิกายน 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

งานศิลปะ 14 พ.ย.60 ...
Update : 15 พฤศจิกายน 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน"...วันที่ 14 พ.ย.2560 นายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สพป. ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

งานศิลปะ ...
Update : 13 พฤศจิกายน 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน"...วันที่ 13 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ข่าวจดหมายสั ...
Update : 8 สิงหาคม 2560
5 สิงหาคม 2560 กิจกรรม ASAIN DAY ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า สพฐ.8 พ.ย.2560 ...
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น. นายอนัน สมาธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้าข่าว 18 ต.ค. ...
Update : 18 ตุลาคม 2560
วันที่ 18 ต.ค.2560 เวลา 08.00 น.นายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากร ชมการถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ปลูกผักเขตสุจริต ...
Update : 18 ตุลาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ขานรับนโยบายเขตสุจริตเศรษฐกิจพอเพียง"...วันที่ 18 ต.ค.256 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคุณธรรม ...
Update : 16 ตุลาคม 2560
สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมสร้างความตอกย้ำ "ป้องกันการทุจริต"...วันที่ 9 ต.ค.2560 นายอนัน สมาธิ รองผู้อำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเค ...
Update : 16 ตุลาคม 2560
"เครือข่ายโรงเรียนตะโหมด สพป.พัทลุง เขต 2 เปิดเวทีวิชาการแข่งขันทักษะวิชาการให้นักเรียน"...วันที่ 9  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ที่นี่ บ้านท่านางพรหม ...
Update : 16 ตุลาคม 2560
6 ต.ค.2560 นายภักดี จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)สพป.พัทลุง เขต 2 เปิดเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ที่นี่ บ้านน้ำตก ...
Update : 16 ตุลาคม 2560
6 ต.ค. 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตก สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมใจปลูกดอกดาวเรืองและปอเทือง เพื่อถวายควา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้นประดู่ ...
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สพป.พัทลุง เขต 2 "หน่วยผักสดแสนอร่ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ที่นี่โคกตะเคียน ...
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ร.ร.วัดโคกตะเคียน สพป.พัทลุง เขต 2 กับเพิ่มทักษะชีวิตและภ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ...
Update : 29 กันยายน 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ"...วัน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมครูผู้ช่วย ...
Update : 26 กันยายน 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมครูผู้ช่วย เร่งสร้างความตระหนักจิตวิญญาณรักในอาชีพครู"...วันที่ 26 ก.ย.25 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม/มุทิตาจิต ...
Update : 25 กันยายน 2560
วันที่ 25 ก.ย.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อบรมจัดซื้อจัดจ้าง ...
Update : 22 กันยายน 2560
วันที่ 22 กันยายน 2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษตามโค ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มอบเสาธง ...
Update : 22 กันยายน 2560
"โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต 2 รับมอบเสาธงจากภาคเอกชนเพื่อถวายเป็นพระ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สะเต็มปฐมวัย ...
Update : 14 กันยายน 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ขยายผลสะเต็มปฐมวัยสู่ห้องเรียน" วันที่ 13 ก.ย.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร.ร.ประชารัฐ ...
Update : 12 กันยายน 2560
"โรงเรียนประชารัฐ สพป.พัทลุง เขต 2 คึกคัก เตรียมรับการประเมินเพื่อพัฒนา"...วันที่ 12 ก.ย.2560 นายสุน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ติดตาม PLC ...
Update : 11 กันยายน 2560
วันที่ 11 ก.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปิด ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินโรงเรียนวัดพระเกิด ...
Update : 5 กันยายน 2560
วันที่ 5 ก.ย.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ออกประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข่าวเกาะโคบ ...
Update : 4 กันยายน 2560
"นักเรียน ครูและพสกนิกร สุดปลาบปลื้มโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอาหารกลางวันนักเรียนที่อยู่ห่างไกล"...2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข่าวโครงงานคุณธรรม ...
Update : 4 กันยายน 2560
28 ส.ค. 60 นางอาภากร หนูนวล ผอ.ร.ร. วัดป่าบอนต่ำ สพป.พัทลุง เขต 2 เปิดเผยว่า สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมแล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข่าวสุภาษิตาราม ...
Update : 4 กันยายน 2560
เมื่อเร็วๆ นี้ นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุภาษิตาราม สพป.พัทลุง เขต 2 เปิดเผย ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทำบุญโรงเรียนวัดลอน ...
Update : 4 กันยายน 2560
"โรงเรียนวัดลอน สพป.พัทลุง เขต 2 ทำบุญครบรอบ 63 ปีพร้อมฉลองป้ายชื่อและเสาธงโรงเรียน สายธารน้ำใจบริจา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายยุวชน ...
Update : 4 กันยายน 2560
"ค่ายยุวชนคนคุณธรรม นำไปสู่การสร้างคนดีให้บ้านเมือง"...วันที่ 26 ส.ค.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตอาสา1 ...
Update : 4 กันยายน 2560
“นักเรียนโรงเรียนวัดหวัง สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมใจทำดีจิตอาสาเก็บขยะข้างถนน ...ไม่หวังผลตอบแทน” วันท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ความโปร่งใส ...
Update : 4 กันยายน 2560
วันที่ 28 ส.ค.2560 นางวาสนา ชูประวัติ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ โดยได้รับมอบหมายจากนายสุนาจ แ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ...
Update : 24 สิงหาคม 2560
"ลูกเสือ สพป.พัทลุง เขต 2 ตั้งปณิธานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอห่างไกลจากยาเสพติด...24 ส.ค.2560 นายสมพ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คนตะโหมด ...
Update : 19 สิงหาคม 2560
ปลูกวิถี "คนโหมด 9 ย่าง ตามทางพ่อ ดิน น้ำ ป่า" ให้เยาวชนรุ่นหลังศึกษา สืบสาน...... วันที่ 18 ส.ค. 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ควบคุมภายใน ...
Update : 19 สิงหาคม 2560
วันที่ 17 ส.ค.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเช ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ธนาออมสิน ...
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัดตั้งธนาคารโรงเรียน" วันที่ 18 ส.ค.2560 นายอนัน สม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

 ...
Update :
 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์ "การศึกษาพัท ...
Update : 13 สิงหาคม 2560
ขอเชิญอ่านหนังสือพิมพ์ "การศึกษาพัทลุง เขต 2" ข่าวประชาสัมพันธ์และสาระความรู้ต่างๆ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ปลูกดอกดาวเรือง ...
Update : 11 สิงหาคม 2560
"สภานักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมใจทำดีปลูกดอกดาวเรืองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ บานสะพรั่งในช่วงวันพิ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพฐ.สัญจร ภาคใต้ ...
Update : 9 สิงหาคม 2560
"สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร จุดที่ 4) ห ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ASEAN DAY ...
Update : 9 สิงหาคม 2560
ทันที่ที่รถตู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เลี้ยวเข้าสู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลป่าบ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แก้วมังกรที่บ้านโพธิ์ ...
Update : 3 สิงหาคม 2560
"โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต 2 เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้จากกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

น้อมนำหลักปรัชญา ...
Update : 27 กรกฏาคม 2560
26-27 ก.ค.2560 สพป.พัทลุง เขต 2 จัดอบรมปฏิบัติการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้การน้อมนำหลักป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพฐ.สัญจร ...
Update : 24 กรกฏาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ขานรับนโยบายการศึกษา สพฐ. ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ"...วันที่ 24 ก.ค.2560 นายสุนาจ แ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายรังสีตรีมิ ...
Update : 18 กรกฏาคม 2560
วันที่ 18 ก.ค.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อ ...
Update : 14 กรกฏาคม 2560
"สพป. พัทลุง เขต 2 ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"...วันที่ 14 ก.ค.2560 เวลา 10.30 น.นายสุนาจ แก้วสุข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

น้ำใจไม่เคยเหือดแห้ง ...
Update : 12 กรกฏาคม 2560
วันที่ 12 ก.ค.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 รับมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายทุ่งธงทอง ...
Update : 12 กรกฏาคม 2560
“สพป.พัทลุง เขต 2 ...เครือข่ายทุ่งธงทอง พร้อมใจปักธงรุดเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งเครือข่าย”  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมที่สตูล ...
Update : 7 กรกฏาคม 2560
...การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพื่อยกระด ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สภานักเรียน ...
Update : 2 กรกฏาคม 2560
วันนี้ (29 มิ.ย.2560) ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.ร.ร. ...
Update : 26 มิถุนายน 2560
วันที่ 23 มิ.ย.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและให้กำล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายมิตรภาพเขา ...
Update : 20 มิถุนายน 2560
วันที่ 19 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชัยคณาธานี นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธาน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมให้กำลังใจ ...
Update : 15 มิถุนายน 2560
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด" วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสุนาจ แก้วสุข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

PLC  ...
Update : 8 มิถุนายน 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชื่นชมผลสัมฤทธิ์ O-NET ติด Top Ten ระดับประเทศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อาลัยน้องเคน ...
Update : 7 มิถุนายน 2560
วันที่ 7 มิ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายไพรวัลย์ ...
Update : 6 มิถุนายน 2560
..เครือข่ายไพรวัลยฺ์เดินเครื่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบเพื่อให้เด็กมีความแข็งแกร่งทางการศึกษาแห่ง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหาร 2 มิ.ย.25 ...
Update : 2 มิถุนายน 2560
วันที่ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีรับมอบโต๊ะและเก้าอี้พ ...
Update : 29 พฤษภาคม 2560
วันที่ 29 พ.ค.2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมครูเครือข่ายคีรีรัต ...
Update : 29 พฤษภาคม 2560
วันที่ 29 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...