News ข่าวสารและกิจกรรม
 

สะเต็มปฐมวัย ...
Update : 14 กันยายน 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ขยายผลสะเต็มปฐมวัยสู่ห้องเรียน" วันที่ 13 ก.ย.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร.ร.ประชารัฐ ...
Update : 12 กันยายน 2560
"โรงเรียนประชารัฐ สพป.พัทลุง เขต 2 คึกคัก เตรียมรับการประเมินเพื่อพัฒนา"...วันที่ 12 ก.ย.2560 นายสุน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ติดตาม PLC ...
Update : 11 กันยายน 2560
วันที่ 11 ก.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปิด ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินโรงเรียนวัดพระเกิด ...
Update : 5 กันยายน 2560
วันที่ 5 ก.ย.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ออกประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข่าวเกาะโคบ ...
Update : 4 กันยายน 2560
"นักเรียน ครูและพสกนิกร สุดปลาบปลื้มโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอาหารกลางวันนักเรียนที่อยู่ห่างไกล"...2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข่าวโครงงานคุณธรรม ...
Update : 4 กันยายน 2560
28 ส.ค. 60 นางอาภากร หนูนวล ผอ.ร.ร. วัดป่าบอนต่ำ สพป.พัทลุง เขต 2 เปิดเผยว่า สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมแล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข่าวสุภาษิตาราม ...
Update : 4 กันยายน 2560
เมื่อเร็วๆ นี้ นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุภาษิตาราม สพป.พัทลุง เขต 2 เปิดเผย ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทำบุญโรงเรียนวัดลอน ...
Update : 4 กันยายน 2560
"โรงเรียนวัดลอน สพป.พัทลุง เขต 2 ทำบุญครบรอบ 63 ปีพร้อมฉลองป้ายชื่อและเสาธงโรงเรียน สายธารน้ำใจบริจา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายยุวชน ...
Update : 4 กันยายน 2560
"ค่ายยุวชนคนคุณธรรม นำไปสู่การสร้างคนดีให้บ้านเมือง"...วันที่ 26 ส.ค.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตอาสา1 ...
Update : 4 กันยายน 2560
“นักเรียนโรงเรียนวัดหวัง สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมใจทำดีจิตอาสาเก็บขยะข้างถนน ...ไม่หวังผลตอบแทน” วันท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ความโปร่งใส ...
Update : 4 กันยายน 2560
วันที่ 28 ส.ค.2560 นางวาสนา ชูประวัติ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ โดยได้รับมอบหมายจากนายสุนาจ แ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ...
Update : 24 สิงหาคม 2560
"ลูกเสือ สพป.พัทลุง เขต 2 ตั้งปณิธานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอห่างไกลจากยาเสพติด...24 ส.ค.2560 นายสมพ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คนตะโหมด ...
Update : 19 สิงหาคม 2560
ปลูกวิถี "คนโหมด 9 ย่าง ตามทางพ่อ ดิน น้ำ ป่า" ให้เยาวชนรุ่นหลังศึกษา สืบสาน...... วันที่ 18 ส.ค. 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ควบคุมภายใน ...
Update : 19 สิงหาคม 2560
วันที่ 17 ส.ค.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเช ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ธนาออมสิน ...
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัดตั้งธนาคารโรงเรียน" วันที่ 18 ส.ค.2560 นายอนัน สม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

 ...
Update :
 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์ "การศึกษาพัท ...
Update : 13 สิงหาคม 2560
ขอเชิญอ่านหนังสือพิมพ์ "การศึกษาพัทลุง เขต 2" ข่าวประชาสัมพันธ์และสาระความรู้ต่างๆ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ปลูกดอกดาวเรือง ...
Update : 11 สิงหาคม 2560
"สภานักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมใจทำดีปลูกดอกดาวเรืองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ บานสะพรั่งในช่วงวันพิ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพฐ.สัญจร ภาคใต้ ...
Update : 9 สิงหาคม 2560
"สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร จุดที่ 4) ห ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ASEAN DAY ...
Update : 9 สิงหาคม 2560
ทันที่ที่รถตู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เลี้ยวเข้าสู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลป่าบ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แก้วมังกรที่บ้านโพธิ์ ...
Update : 3 สิงหาคม 2560
"โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต 2 เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้จากกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

น้อมนำหลักปรัชญา ...
Update : 27 กรกฏาคม 2560
26-27 ก.ค.2560 สพป.พัทลุง เขต 2 จัดอบรมปฏิบัติการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้การน้อมนำหลักป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพฐ.สัญจร ...
Update : 24 กรกฏาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ขานรับนโยบายการศึกษา สพฐ. ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ"...วันที่ 24 ก.ค.2560 นายสุนาจ แ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายรังสีตรีมิ ...
Update : 18 กรกฏาคม 2560
วันที่ 18 ก.ค.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อ ...
Update : 14 กรกฏาคม 2560
"สพป. พัทลุง เขต 2 ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"...วันที่ 14 ก.ค.2560 เวลา 10.30 น.นายสุนาจ แก้วสุข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

น้ำใจไม่เคยเหือดแห้ง ...
Update : 12 กรกฏาคม 2560
วันที่ 12 ก.ค.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 รับมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายทุ่งธงทอง ...
Update : 12 กรกฏาคม 2560
“สพป.พัทลุง เขต 2 ...เครือข่ายทุ่งธงทอง พร้อมใจปักธงรุดเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งเครือข่าย”  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมที่สตูล ...
Update : 7 กรกฏาคม 2560
...การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพื่อยกระด ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สภานักเรียน ...
Update : 2 กรกฏาคม 2560
วันนี้ (29 มิ.ย.2560) ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.ร.ร. ...
Update : 26 มิถุนายน 2560
วันที่ 23 มิ.ย.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและให้กำล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายมิตรภาพเขา ...
Update : 20 มิถุนายน 2560
วันที่ 19 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชัยคณาธานี นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธาน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมให้กำลังใจ ...
Update : 15 มิถุนายน 2560
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด" วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสุนาจ แก้วสุข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

PLC  ...
Update : 8 มิถุนายน 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชื่นชมผลสัมฤทธิ์ O-NET ติด Top Ten ระดับประเทศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อาลัยน้องเคน ...
Update : 7 มิถุนายน 2560
วันที่ 7 มิ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายไพรวัลย์ ...
Update : 6 มิถุนายน 2560
..เครือข่ายไพรวัลยฺ์เดินเครื่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบเพื่อให้เด็กมีความแข็งแกร่งทางการศึกษาแห่ง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหาร 2 มิ.ย.25 ...
Update : 2 มิถุนายน 2560
วันที่ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีรับมอบโต๊ะและเก้าอี้พ ...
Update : 29 พฤษภาคม 2560
วันที่ 29 พ.ค.2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมครูเครือข่ายคีรีรัต ...
Update : 29 พฤษภาคม 2560
วันที่ 29 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดโตนด ...
Update : 26 พฤษภาคม 2560
วันที่ 26 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 โดยได้รับมอบหมายจากนายสุนาจ แ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายพันธปัญญา ...
Update : 25 พฤษภาคม 2560
วันที่ 25 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธร ...
Update : 23 พฤษภาคม 2560
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 นำคณะบุคลากรเขตพื้นที่การศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.เยี่ยมให้กำลังโรงเ ...
Update : 23 พฤษภาคม 2560
วันที่ 23 พ.ค.2560 เวลา 12.30 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะค ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สุขภาวะ ...
Update : 23 พฤษภาคม 2560
วันที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 14.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

DLIT ...
Update : 19 พฤษภาคม 2560
วันที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพอเพียง นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 โดยได้ร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แม็คโครมอบเงินบริจาค ...
Update : 17 พฤษภาคม 2560
"บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย...วันที่ 17 พ.ค.2560 เวล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงาน สพป.ประจวบคีรี ...
Update : 15 พฤษภาคม 2560
"สพป. พัทลุง เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

PLC เขตพื้นที่ ...
Update : 12 พฤษภาคม 2560
"สพป. พัทลุง เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายสานฝัน ...
Update : 11 พฤษภาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่าง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ASEAN ...
Update : 11 พฤษภาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมปฏิบัติการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่หลักสูตรสถานศึกษา"...วันที่ 11 พ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงเรียนคุณธรรม ...
Update : 4 พฤษภาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น"...วัน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

STEM Education ...
Update : 2 พฤษภาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) มุ่งบูรณาการศาส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายฤดูร้อน ...
Update : 26 เมษายน 2560
"พัทลุง จัดค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน Summer Camp ยิ่งใหญ่เพื่อลูกหลานชาวพัทลุง"....วันที่ 21 เม.ย.25 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

องคมนตรีตรวจติดตาม ...
Update : 21 เมษายน 2560
...พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการฟื้นฟูบูรณะหลังน้ำลดจังหวัดพัทลุง... ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

5 ส ...
Update : 19 เมษายน 2560
วันที่ 19 เม.ย.2560 บุคลากร สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการโครงการกิจกรรม 5 ส ร่วมแรงร้่วมใจทำความสะอา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สนผ.ตรวจติดตาม ...
Update : 12 เมษายน 2560
วันที่ 12 เม.ย.2560 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจติดตา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีรดน้ำขอพรท่านผู้ว่ารา ...
Update : 12 เมษายน 2560
วันนี้ (12 เมษายน 2560) เวลา 08.49 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 และคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ...
Update : 11 เมษายน 2560
วันที่ 11 เม.ย.2560 เวลา 10.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยนายพีรพล จริงจิตร รอ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการ ...
Update : 10 เมษายน 2560
.8 เม.ย.2560 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันจักรี ...
Update : 6 เมษายน 2560
นที 6 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพร ...
Update : 4 เมษายน 2560
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายพีรพล จริงจิตร ร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จังหวัดสะอาด ...
Update : 30 มีนาคม 2560
20 ม.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนคัดแ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมสัมมนาการพัฒนาคุ ...
Update : 28 มีนาคม 2560
วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมจัดทำหนังสือพิมพ์ ...
Update : 22 มีนาคม 2560
เวลา 09.30 น. วันที่ 22 มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 มอบห ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหาร 2/2560 ...
Update : 21 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 น. วันที่ 21 มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนตะโหมด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แถลงข่าวค่ายฤดูร้อน ...
Update : 20 มีนาคม 2560
"จังหวัดพัทลุง จัดค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) ส่งเสริมวิชาการและให้นักเรียนใช้เวลาว่างให ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแล ...
Update : 20 มีนาคม 2560
เวลา 07.30 น. วันที่ 18 มี.ค.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตาม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วิทยุการศึกษา ...
Update : 16 มีนาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ใช้สื่อวิทยุการศึกษา เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงเรียนดีใกล้บ้าน ...
Update : 14 มีนาคม 2560
วันนี้ (14 มี.ค.2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การตรวจราชการ ...
Update : 13 มีนาคม 2560
วันนี้ (13 มี.ค.2560) เวลา 09.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมรอง ผ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เปิดบ้านนวัตกรรม "เขียดๆ  ...
Update : 10 มีนาคม 2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การสอบวัดความสามารถพื้นฐา ...
Update : 8 มีนาคม 2560
วันที่ 8 มี.ค.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สพ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศเจตจำนง ...
Update : 8 มีนาคม 2560
วันที่ 8 มี.ค.2560 เวลา 09.00 น. ณห้องประชุมสังข์หยด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พท ๒ ประกาศเจต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมกรรมการสนามสอบ NT ...
Update : 6 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 น.วันที่ 6 มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 มอบหมา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมกลุ่มอำนวยการ ...
Update : 2 มีนาคม 2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 มอบหมายให้นายพีรพล จ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพฐ.นิเทศติดตาม ...
Update : 2 มีนาคม 2560
วันที่ 1 มี.ค.2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายปฐมวัยเครือข่ายพันธปั ...
Update : 1 มีนาคม 2560
"เครือข่ายพันธปัญญา จัดกิจกรรมค่ายกลางวัน Day Camp นักเรียนระดับปฐมวัย"...เวลา 09.00 น. วันที่ 1 มี. ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม ผอ.เขต 1/2560 ...
Update : 1 มีนาคม 2560
วันที่ 28 ก.พ.2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุม ผอ.สพป. ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายกลางวันเด็กปฐมวัยเครื ...
Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 22 ก.พ.2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเกลี่ยอัตรากำลัง ...
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 21 ก.พ.2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้อมูลสารสนเทศ ออนไลน์ ...
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2560
วันนี้ (21 ก.พ.2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 มอบหมาย ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมนำส่งข้อมูลสารสนเทศ ...
Update : 20 กุมภาพันธ์ 2560
วันนี้ (20 ก.พ.2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 มอบหมาย ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มอบมุมหนังสือโรงเรียนบ้่า ...
Update : 17 กุมภาพันธ์ 2560
" โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) สพป.พัทลุง เขต 2 จัดพิธีรับมอบมุมหนังสือจากบริษัท ทาทา ส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สวดพระอภิธรรม 13 ก.พ.60 ...
Update : 14 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 13 ก.พ.60 เวลา 15.30 น.นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพม.2 มอบเงินช่วยเหลือน้ำ ...
Update : 10 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 10 ก.พ.2560 นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 และคณะ เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้ สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรี ...
Update : 10 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 10 ก.พ.2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราช ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่  ...
Update : 8 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 8 ก.พ.2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสังข์หยด นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รับ-ส่งเสด็จ ...
Update : 8 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 7 ก.พ.2560 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การทดสอบทางการศึกษาระดับช ...
Update : 4 กุมภาพันธ์ 2560
"ศูนย์สอบ สพป.พัทลุง เขต 2 ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การทดสอบทางการศึกษาระดับช ...
Update : 1 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 31 ม.ค.60 และวันที่ 1 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมสังข์หยด สพป.พัทลุง เขต 2 โดยนายสุนาจ แก้วสุข ผอ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมจัดทำวาระ ...
Update : 2 กุมภาพันธ์ 2560
วันนี้ ( 2 ก.พ.60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รินน้ำใจสู่พี่น้อง ...
Update : 30 มกราคม 2560
วันที่ 30 ม.ค.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยนายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ร่วมกับ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ...
Update : 27 มกราคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 รวมพลังระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นวันที่สอง เพื่อกำหนดแนวทางการพั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐ ...
Update : 26 มกราคม 2560
..สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมกันระดมพลังสมอง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี...วันที่ 26 ม.ค.25 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น ...
Update : 26 มกราคม 2560
..สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมกันระดมพลังสมอง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี...วันที่ 26 ม.ค.2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.25 ...
Update : 18 มกราคม 2560
วันที่ 16 ม.ค.2560 นายจรัสชัย โชคเรืืองสกุล รอง ผวจ.พัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานวันครู ครั้ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมให้กำ ...
Update : 17 มกราคม 2560
วันที่ 15 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม ...
Update : 17 มกราคม 2560
14 ม.ค.60 กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. มอบหมายให้ นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รับนโยบาย ...
Update : 13 มกราคม 2560
วันที่ 13 ม.ค.60 หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 มอบนโยบาย ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันเด็ก 2560 ...
Update : 13 มกราคม 2560
วันที่ 12 ม.ค.60 เวลา 08.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

น้ำท่วม ...
Update : 12 มกราคม 2560
วันที่ 11 ม.ค.60 เวลา 14.30 น.นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 อกกเบี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนัก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ออกกำลังกาย
Update : 29 ธันวาคม 2559
วันที่ 28 ธ.ค.59 เวลา 15.30 น. สพป.พัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียด...