News ข่าวสารและกิจกรรม
 

สพป.พัทลุง เขต 2 “เตรียมย ...
Update : 18 ตุลาคม 2561
วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เข้าแถวเคารพธงชาติ” กิจก ...
Update : 18 ตุลาคม 2561
วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแ ...
Update : 17 ตุลาคม 2561
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 17 ตุลาคม 2561
วันนี้ (17 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาก ...
Update : 13 ตุลาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พิธีวางพวงมาลาและถวายบัง ...
Update : 13 ตุลาคม 2561
วันนี้ (13 ตุลาคม 2561) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาแล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ ...
Update : 12 ตุลาคม 2561
วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เข้าแถวเช้า” กิจกรรมประจ ...
Update : 11 ตุลาคม 2561
วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมคณ ...
Update : 10 ตุลาคม 2561
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากร สพป.พัทลุง เขต 2  ...
Update : 10 ตุลาคม 2561
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 12.00 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมทำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 10 ตุลาคม 2561
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ เด็กช ...
Update : 8 ตุลาคม 2561
วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เหลียวหลัง แลน้อง ผู้ปกค ...
Update : 8 ตุลาคม 2561
วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศ กกต. ประจำจังหวัดพ ...
Update : 5 ตุลาคม 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพัท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ "ค ...
Update : 4 ตุลาคม 2561
วันนี้ (4 ตุลาคม 2561) เวลา 17.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รับมอบศาลาประดิษฐานพระพุท ...
Update : 3 ตุลาคม 2561
วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมกลั่นกรองรายงานการต ...
Update : 3 ตุลาคม 2561
วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้ง ...
Update : 3 ตุลาคม 2561
วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ต้อนรับข ...
Update : 2 ตุลาคม 2561
วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ดร.ธนุ วงษ์จินดา และคณะ" ...
Update : 2 ตุลาคม 2561
วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าแถวเ ...
Update : 2 ตุลาคม 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กตเวทิตาจิตแด่ผู้บริหารแล ...
Update : 29 กันยายน 2561
วันที่ 28 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ...
Update : 26 กันยายน 2561
วันนี้ (26 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ประชุมเชิงป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 26 กันยายน 2561
วันนี้ (26 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กลั่นกรองมาตรฐานเครือข่าย ...
Update : 24 กันยายน 2561
วันนี้ (24 กันยายน 2561) นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ถอดประสบการณ์เพื่อพัฒนากา ...
Update : 24 กันยายน 2561
วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้าน ...
Update : 21 กันยายน 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จากวันวานที่พากเพียร สู่ว ...
Update : 21 กันยายน 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการครูและบุคล ...
Update : 21 กันยายน 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควน ...
Update : 20 กันยายน 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท ...
Update : 20 กันยายน 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 20 กันยายน 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน ...
Update : 19 กันยายน 2561
18 กันยายน 2561 นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ...
Update : 19 กันยายน 2561
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท ...
Update : 19 กันยายน 2561
วันที 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมองค์คณะบุคคลที่เกี่ ...
Update : 19 กันยายน 2561
วันที่ 17 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 พัฒนาศัก ...
Update : 17 กันยายน 2561
วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตร ...
Update : 11 กันยายน 2561
วันนี้ (11 กันยายน 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตะโห ...
Update : 11 กันยายน 2561
วันนี้ (11 กันยายน 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์แกนนำ/อ ...
Update : 10 กันยายน 2561
วันนี้ (10 กันยายน 2561) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพั ...
Update : 10 กันยายน 2561
วันนี้ (10 กันยายน 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากา ...
Update : 10 กันยายน 2561
วันที่ 9-10 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมหน้าเสาธง ...
Update : 10 กันยายน 2561
วันนี้ (10 กันยายน 2561) บุคลากร สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึ ...
Update : 7 กันยายน 2561
วันนี้ (6 กันยายน 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปิดเวทีวิชาการ ปีการศึกษา  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ...
Update : 4 กันยายน 2561
วันที่ 1 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่า ...
Update : 4 กันยายน 2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“การบูรณาการองค์กรเครือข ...
Update : 4 กันยายน 2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาบุคลากร ...
Update : 31 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี" วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) นายสม พุ่ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทุน BAM ...
Update : 29 สิงหาคม 2561
"ไม่ทิ้งกัน BAM มอบทุนการศึกษาแสนกว่าบาทให้นักเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2" วันนี้ (29 สิงหาคม 256 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เด็กออกกลางคัน ...
Update : 28 สิงหาคม 2561
"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สพป.พัทลุง เขต 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาลดอัตราเด็กออกกลางคัน" วันนี้ (28 สิงหา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มาตรฐานเครือข่าย ...
Update : 27 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำมาตรฐานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา" วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) นายพีรพล จริงจิ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม ก.ต.ป.น. ...
Update : 27 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุม ก.ต.ป.น.ยกระดับคุณภาพการศึกษา" วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แว่นตา ...
Update : 23 สิงหาคม 2561
"นักเรียนซึ้งน้ำใจโครงการรถแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ สพป.พัทลุง เขต 2" วันนี้ (23 สิงหาคม 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านนักวิทย์1 ...
Update : 16 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสู่ห้องเรียนปฐมวัย" วันนี้ (16) สิงหาคม 256 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด1 ...
Update : 16 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ใช้กระบวนการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและสร้างวินัยคนในชาติ" วันนี้ (15 สิงหาคม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สอบบุคลากรวิทยาศาสตร์ ...
Update : 11 สิงหาคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ย้ำ สอบลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ไร้ปัญหาทุจริต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านนักวิทย์ ...
Update : 9 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) นายสม พุ่มแก้ว ร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คาราวานวิทยาศาสตร์ ...
Update : 8 สิงหาคม 2561
"คาราวานวิทยาศาสตร์ที่พัทลุง" วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า 8 สิงหาคม 2561 ...
Update : 8 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมทางไกลพุธเช้าข่าว สพฐ. บูรณาการกิจกรรม Asain Day" วันนี้ (8 สิงหาคม 2561)  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ท่าลาด ...
Update : 2 สิงหาคม 2561
วันที่ 1 ส.ค.2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เบี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับปลัดกระทรวง ...
Update : 2 สิงหาคม 2561
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันเฉลิม 2561 ...
Update : 2 สิงหาคม 2561
“สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาษาอาเซียน ...
Update : 26 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 พัฒนาศักยภาพภาษาอาเซียน" วันที่ 25 ก.ค. 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แม่ขรีเกมส์ ...
Update : 26 กรกฏาคม 2561
"อัยยะ !!! แม่ขรีเกมส์" วันที่ 25 ก.ค.2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธาน ในพิธีเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้านยาเสพติด ...
Update : 23 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ระดมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด" วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายสม พุ่มแก้ว ร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้นรวงผึ้ง ...
Update : 20 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมใจปลูกต้นรวงผึ้งถวายความจงรักภักดี" วันที่ 19 กรกฎาคม 256า เวลา 08.59 น. นายส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พะยูนเกมส์ ...
Update : 20 กรกฏาคม 2561
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2561) เวลา 14.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

นาปะขอ 80 ปี ...
Update : 11 กรกฏาคม 2561
"โรงเรียนวัดนาปะขอ จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 80 ปี ผู้ปกครองมอบถาดหลุมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ว21 ...
Update : 5 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว 21" วันที่ 5 กรกฎ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ควบคุมภายใน2561 ...
Update : 4 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 รับการประเมินควบคุมภายใน" วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงเรียนสุจริต ...
Update : 2 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต" วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป. ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมศึกษานิเทศก์ ...
Update : 2 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมศึกษานิเทศก์ประชุมเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา" วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายสุวรรณ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าแถว 2 ก.ค.61 ...
Update : 2 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติสนองนโยบายเขตสุจริตและค่านิยมหลัก 12 ประการ" วันที่ 2 กรกฎาคม 25 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เกษียณ 2561 ...
Update : 27 มิถุนายน 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมเกษียณอย่างเกษม" วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทักษะชีวิต ...
Update : 25 มิถุนายน 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ผุดไอเดียค่ายทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้งได้ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" วันที่ 25 มิถุนายน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เดินรณรงค์ ...
Update : 13 มิถุนายน 2561
"สนช.จับมือเขตพื้นที่การศึกษา เดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา" วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อาหารกลางวัน ...
Update : 13 มิถุนายน 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผย อาหารกลางวันนักเรียนมีคุณภาพ" 13 มิถุนายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เขาวงก์ ...
Update : 13 มิถุนายน 2561
8 พฤษภาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชั้นเรียนให้กำลังใจกับครูและนัก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านพน ...
Update : 13 มิถุนายน 2561
28 พฤษภาคม 2561. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน โรงเรียน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้นกล้า ...
Update : 13 มิถุนายน 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 เพาะบ่มต้นกล้าค่านิยมหลัก 12 ประการของผู้เรียนในพื้นที่ หมู่บ้าน อพป." วันนี้ (27  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าภาพกีฬา ...
Update : 12 มิถุนายน 2561
"จังหวัดพัทลุงขานรับพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ" วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ไทยรัฐวิทยา ...
Update : 12 มิถุนายน 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23" วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสุวร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมไทยรัฐวิทยา ...
Update : 12 มิถุนายน 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23" วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสุวร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม 1/2561 ...
Update : 22 พฤษภาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดพิธีประดับอินทรนูครูผู้ช่วยและมอบรางวัลดีเด่นในการประชุมผู้บริหาร" ณ ห้องประชุม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ก.ต.ป.น. ...
Update : 11 พฤษภาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ขับเคลื่อน ก.ต.ป.น.มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ" วันที่ 11 พฤษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พัสดุ ...
Update : 8 พฤษภาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ผุดใช้โปรแกรมพัสดุโรงเรียนป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน" วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เครือข่ายสองเกาะ ...
Update : 7 พฤษภาคม 2561
"ครูเครือข่ายสองเกาะเร่งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียน" วันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) นายสุวรรณ ขวั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อ.กงหรา ...
Update : 1 พฤษภาคม 2561
"เครือข่ายโรงเรียนไพรวัลย์/คีรีรัตน์ จัดอบรมครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา" วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พัทลุงเกมส์ ...
Update : 26 เมษายน 2561
"เริ่มแล้ววันนี้พัทลุงเกมส์" วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันพระนเรศวร 2561 ...
Update : 26 เมษายน 2561
วันที่ 25 เมษายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมงานรัฐพิธี "วัน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายงานตัว ...
Update : 20 เมษายน 2561
" 7 ครูผู้ช่วย สพป.พัทลุง เขต 2 รายงานตัว" วันที่ 20 เมษายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จังหวัดเคลื่อนที่ ...
Update : 20 เมษายน 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน" วันที่ 19 เมษายน 2561 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ยามเช้าเล่าขาน ...
Update : 20 เมษายน 2561
"กิจกรรมดีๆที่เมืองลุง". วันที่ 19 เมษายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรม "ย ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมนายอำเภอกงหรา ...
Update : 18 เมษายน 2561
วันที่ 18 เมษายน 2561 นายสุวรรณ. ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมนายอำเภอบางแก้ว ปาก ...
Update : 18 เมษายน 2561
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายสุวรรณ. ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยนายบุญเติม แดงช่วง ผอ.ร.ร.อน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันหยุดยาว ...
Update : 18 เมษายน 2561
"วันหยุดยาว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย" วันที่ 15 เมษายน 2561 นายสุวรรณ ขวั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รังสีตรีมิตร ...
Update : 9 เมษายน 2561
"เครือข่ายรังสีตรีมิตรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมใช้เปิดภาคเรียน" วันที่ 9 เมษายน 2561 นายสุวรรณ ขวั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โอเบค ...
Update : 29 มีนาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 รับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ" วันที่ 29 มีนาคม 2561 น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า 28 มีนาคม 2561 ...
Update : 28 มีนาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ." วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เทศน์มหาชาติ ...
Update : 26 มีนาคม 2561
"ผุดไอเดียเสริมสร้างคุณธรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนวัดพังกิ่งฟังเทศก์มหาชาติชาดกก่อนจบการศึกษา"  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...