News ข่าวสารและกิจกรรม
 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลกั ...
Update : 19 เมษายน 2562
วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 17 เมษายน 2562
วันนี้ (17 เมษายน 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณ ...
Update : 16 เมษายน 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 "ร่วมพิธ ...
Update : 9 เมษายน 2562
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีฌาปนกิจศพ "คุณแม่เอีย ...
Update : 8 เมษายน 2562
วันนี้ (8 เมษายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิ ...
Update : 6 เมษายน 2562
วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๖๒) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ...
Update : 6 เมษายน 2562
วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ประชาสัมพันธ์" ม.อ. เปิด ...
Update : 5 เมษายน 2562
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“สถาบันพระมหากษัตริย์กับป ...
Update : 4 เมษายน 2562
วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมความพร้อมการป ...
Update : 3 เมษายน 2562
วันนี้ (3 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติและแสดงควา ...
Update : 3 เมษายน 2562
วันนี้ (3 เมษายน 2562) เวลา 11.20 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการค่ายฝึกนักเรียนภาค ...
Update : 3 เมษายน 2562
วันนี้ (3 เมษายน 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 3 เมษายน 2562
วันนี้ (3 เมษายน 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพ ...
Update : 2 เมษายน 2562
วันนี้ (2 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเ ...
Update : 1 เมษายน 2562
วันนี้ (1 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถาน ...
Update : 1 เมษายน 2562
วันนี้ (1 เมษายน 2562) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 "ต้อนรับ ...
Update : 28 มีนาคม 2562
วันนี้ (28 มีนาคม 2562) เวลา 11.20 น. ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แถลงข่าวโครงการส่งเสริมกา ...
Update : 27 มีนาคม 2562
วันนี้ (27 มีนาคม 2562) เวลา 17.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 27 มีนาคม 2562
วันนี้ (27 มีนาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก " ...
Update : 26 มีนาคม 2562
วันนี้ (26 มีนาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเ ...
Update : 26 มีนาคม 2562
วันนี้ (26 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และโรงเรียนใน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีกับโรงเรียนใ ...
Update : 26 มีนาคม 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดย นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรี ...
Update : 22 มีนาคม 2562
วันนี้ (22 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมความพร้อมการป ...
Update : 22 มีนาคม 2562
วันนี้ (22 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บ ...
Update : 20 มีนาคม 2562
วันนี้ (20 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 20 มีนาคม 2562
"ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน" วันนี้ (20 มีนาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"กระบวนการ PLC" การพัฒนาข ...
Update : 18 มีนาคม 2562
วันนี้ (18 มีนาคม 2562) เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ประชุมสร้างค ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"กิจกรรมหน้าเสาธง" วันจัน ...
Update : 18 มีนาคม 2562
วันนี้ (18 มีนาคม 2562) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมทางไกลชี้แจงแนวท ...
Update : 15 มีนาคม 2562
วันนี้ (15 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมการดำเนินงานโครง ...
Update : 14 มีนาคม 2562
วันนี้ (14 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจ ...
Update : 13 มีนาคม 2562
วันนี้ (13 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 13 มีนาคม 2562
วันนี้ (13 มีนาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แถลงข่าวโครงการค่ายฝึกนัก ...
Update : 12 มีนาคม 2562
วันนี้ (12 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมปฏิบัติการสรุปผล ...
Update : 11 มีนาคม 2562
วันนี้ (11 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"สถาบันพระมหากษัตริย์กับป ...
Update : 11 มีนาคม 2562
วันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"กิจกรรมหน้าเสาธง" 11 มีน ...
Update : 11 มีนาคม 2562
วันนี้ (11 มีนาคม 2562) เวลา 08.25 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการกิจกรรมเดย์แคมป์เด ...
Update : 8 มีนาคม 2562
วันนี้ (8 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจั ...
Update : 8 มีนาคม 2562
วันที่ 7 มีนาคม 2562 (เวลา 15.00 น.) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอ ...
Update : 7 มีนาคม 2562
วันนี้ (7 มีนาคม 2562) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไข  ...
Update : 7 มีนาคม 2562
วันนี้ (7 มีนาคม 2562) 10.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนป ...
Update : 7 มีนาคม 2562
วันนี้ (7 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบ ...
Update : 6 มีนาคม 2562
วันนี้ (6 มีนาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 6 มีนาคม 2562
วันนี้ (6 มีนาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำ ...
Update : 5 มีนาคม 2562
วันนี้ (5 มีนาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประเมินพัฒนาการนักเรีย ...
Update : 4 มีนาคม 2562
วันนี้ (4 มีนาคม 2562) เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ประชุมเชิงปฏิ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาต ...
Update : 4 มีนาคม 2562
วันนี้ (4 มีนาคม 2562) เวลา 08.25 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบัติ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ต้อนรับบ ...
Update : 2 มีนาคม 2562
วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทอดผ้าป่าสามัคคี "โรงเรีย ...
Update : 2 มีนาคม 2562
วันนี้ (2 มีนาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทอดผ้าป่าสามัคคี "โรงเรีย ...
Update : 2 มีนาคม 2562
วันนี้ (2 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ง ...
Update : 2 มีนาคม 2562
วันนี้ (๒ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้อำน ...
Update : 1 มีนาคม 2562
วันนี้ (1 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกล ...
Update : 1 มีนาคม 2562
วันนี้ (1 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณา ...
Update : 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการค่ายกลางวัน (Day C ...
Update : 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน”  ...
Update : 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"เยี่ยมให้กำลังใจ" ผู้อำน ...
Update : 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้าน ...
Update : 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาล ...
Update : 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/ห ...
Update : 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญ ...
Update : 25 กุมภาพันธ์ 2562
ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาต ...
Update : 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร"  ...
Update : 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การศึกษารายกรณีหลายพื้นที ...
Update : 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไทร ...
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ ...
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.20 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกร ...
Update : 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รับมอบที่ประดิษฐานพระพุทธ ...
Update : 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 รับชม “พ ...
Update : 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีและให้โอวาทข ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำ ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การชี้แจงภารกิจของสำนักงา ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาต ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.25 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคว ...
Update : 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่ ...
Update : 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเก ...
Update : 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการวางแผน ...
Update : 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการสอบ NT และ ...
Update : 13 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 13 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโรจ ...
Update : 12 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้ ...
Update : 12 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลา ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.55 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดทำรายงานการประเมินต ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.55 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ให้โอวาท" ครูรายเดือนแก้ ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การพัฒนาผู้บริหารเพื่อมีภ ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เข้าแถวเคารพธงชาติ” วันจ ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Conference "การเลื่อนเงิน ...
Update : 8 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 6 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลอน ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 14.40 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่ ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.35 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควน ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควน ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.40 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ สพป. ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีก ...
Update : 3 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการ ...
Update : 2 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (2 กุมพาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พบปะข ...
Update : 1 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อม "การทดสอบ ...
Update : 1 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.20 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพส ...
Update : 31 มกราคม 2562
วันนี้ (31 มกราคม 2562) เวลา 17.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ...
Update : 30 มกราคม 2562
วันนี้ (30 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 30 มกราคม 2562
วันนี้ (30 มกราคม 2562) เวลา 08.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...