News ข่าวสารและกิจกรรม
 

โครงการอบรมขยายผลการพัฒนา ...
Update : 17 สิงหาคม 2565
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดโครงการอบรม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงาน “สพฐ. ติดอาวุ ...
Update : 18 สิงหาคม 2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อ ...
Update : 18 สิงหาคม 2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุม “อ่านออกเขียนได ...
Update : 18 สิงหาคม 2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ ...
Update : 17 สิงหาคม 2565
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ค ...
Update : 17 สิงหาคม 2565
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมคัดเลือกนำเสนอโครง ...
Update : 16 สิงหาคม 2565
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมติดตามการดำเนินง ...
Update : 16 สิงหาคม 2565
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการอบรมขยายผลการพัฒนา ...
Update : 16 สิงหาคม 2565
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร ...
Update : 16 สิงหาคม 2565
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีมอบเกียรติบัตรการประก ...
Update : 16 สิงหาคม 2565
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.50 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานจัดทำประ ...
Update : 15 สิงหาคม 2565
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงและมอบหมาย ...
Update : 15 สิงหาคม 2565
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง ว ...
Update : 15 สิงหาคม 2565
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การอบรบรมเชิงปฏิบัติการ ก ...
Update : 14 สิงหาคม 2565
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ...
Update : 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมกิจกรรมประชุมสร้ ...
Update : 11 สิงหาคม 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รับรายงานตัวข้าราชการครูแ ...
Update : 11 สิงหาคม 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเพื ...
Update : 11 สิงหาคม 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ว ...
Update : 11 สิงหาคม 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคัดเลือกโรงเรียนสิ่ ...
Update : 11 สิงหาคม 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อ ...
Update : 10 สิงหาคม 2565
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการแก ...
Update : 8 สิงหาคม 2565
ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางวิไลวรร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การสัมมนาวิชาการระดับภูมิ ...
Update : 10 สิงหาคม 2565
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ค ...
Update : 10 สิงหาคม 2565
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายธวัช รัตนพันธ์ และนางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ...
Update : 9 สิงหาคม 2565
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ...
Update : 5 สิงหาคม 2565
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีบ้าน ...
Update : 9 สิงหาคม 2565
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมสรุปรายงานผลการด ...
Update : 8 สิงหาคม 2565
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง ว ...
Update : 8 สิงหาคม 2565
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายธภัทร สิริวาส และนางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
Update : 6 สิงหาคม 2565
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีปิดและมอบเหรียญรางวัล ...
Update : 7 สิงหาคม 2565
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานเปิดโลกก ...
Update : 5 สิงหาคม 2565
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การนิเทศ ติดตาม และประเมิ ...
Update : 5 สิงหาคม 2565
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสรุปผลการใช้จ่ายงบป ...
Update : 4 สิงหาคม 2565
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 04.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...
Update : 3 สิงหาคม 2565
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ...
Update : 3 สิงหาคม 2565
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติมอบเหรียญร ...
Update : 3 สิงหาคม 2565
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน ...
Update : 3 สิงหาคม 2565
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ค ...
Update : 3 สิงหาคม 2565
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติมอบเหรียญร ...
Update : 2 สิงหาคม 2565
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...
Update : 2 สิงหาคม 2565
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลื ...
Update : 2 สิงหาคม 2565
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O ...
Update : 2 สิงหาคม 2565
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ...
Update : 1 สิงหาคม 2565
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภ ...
Update : 1 สิงหาคม 2565
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง ว ...
Update : 1 สิงหาคม 2565
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซอฟ ...
Update : 29 กรกฏาคม 2565
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะ วางพาน ...
Update : 28 กรกฏาคม 2565
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะ วางพาน ...
Update : 28 กรกฏาคม 2565
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเ ...
Update : 28 กรกฏาคม 2565
วันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่อ ...
Update : 28 กรกฏาคม 2565
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการก ...
Update : 27 กรกฏาคม 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ ...
Update : 27 กรกฏาคม 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ค ...
Update : 27 กรกฏาคม 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ...
Update : 26 กรกฏาคม 2565
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานแถลงข่าวการคัดเลือ ...
Update : 26 กรกฏาคม 2565
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมปลูกป่าในโครงการจิตอา ...
Update : 25 กรกฏาคม 2565
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงความยินดีและเดินท ...
Update : 25 กรกฏาคม 2565
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเ ...
Update : 25 กรกฏาคม 2565
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนว ...
Update : 25 กรกฏาคม 2565
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง ว ...
Update : 25 กรกฏาคม 2565
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ...
Update : 25 กรกฏาคม 2565
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัต ...
Update : 23 กรกฏาคม 2565
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมการคัดเลือกการถอดบ ...
Update : 22 กรกฏาคม 2565
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบวงสรวงการแข่งขัน ...
Update : 22 กรกฏาคม 2565
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การนิเทศ ติดตาม และประเมิ ...
Update : 22 กรกฏาคม 2565
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น ...
Update : 22 กรกฏาคม 2565
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมนิสัยรักกา ...
Update : 21 กรกฏาคม 2565
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภ ...
Update : 21 กรกฏาคม 2565
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเ ...
Update : 21 กรกฏาคม 2565
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภ ...
Update : 21 กรกฏาคม 2565
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมนิสัยรักกา ...
Update : 20 กรกฏาคม 2565
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏ ...
Update : 20 กรกฏาคม 2565
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ค ...
Update : 20 กรกฏาคม 2565
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การนิเทศ ติดตาม และประเมิ ...
Update : 19 กรกฏาคม 2565
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน ...
Update : 19 กรกฏาคม 2565
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏ ...
Update : 19 กรกฏาคม 2565
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การนิเทศ ติดตาม และประเมิ ...
Update : 18 กรกฏาคม 2565
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏ ...
Update : 18 กรกฏาคม 2565
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง ว ...
Update : 18 กรกฏาคม 2565
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การนิเทศ ติดตาม และประเมิ ...
Update : 12 กรกฏาคม 2565
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ...
Update : 12 กรกฏาคม 2565
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนิ ...
Update : 12 กรกฏาคม 2565
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภา ...
Update : 11 กรกฏาคม 2565
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมการคัดเลือกครูผู้สม ...
Update : 11 กรกฏาคม 2565
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง ว ...
Update : 11 กรกฏาคม 2565
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ...
Update : 8 กรกฏาคม 2565
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 และการใช้งานระบบ PISA ST ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การดำเนินการเลือกสรรพนักง ...
Update : 9 กรกฏาคม 2565
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการโครงกา ...
Update : 8 กรกฏาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ กิจกรรมที่ 1 ประชุมและนำเสนอผลก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภา ...
Update : 8 กรกฏาคม 2565
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการจัดการแข่งขันก ...
Update : 8 กรกฏาคม 2565
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียน ...
Update : 8 กรกฏาคม 2565
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภา ...
Update : 7 กรกฏาคม 2565
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันโครงการ ...
Update : 7 กรกฏาคม 2565
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานค ...
Update : 7 กรกฏาคม 2565
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะภา ...
Update : 7 กรกฏาคม 2565
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภา ...
Update : 6 กรกฏาคม 2565
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน ...
Update : 6 กรกฏาคม 2565
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ค ...
Update : 6 กรกฏาคม 2565
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...