News ข่าวสารและกิจกรรม
 

ประชุมพิจารณากลั่นกรองจำน ...
Update : 12 ธันวาคม 2561
วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า “ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 12 ธันวาคม 2561
วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อมการจัดงานว ...
Update : 11 ธันวาคม 2561
วันนี้ (11 ธันวาคม 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทีมฟุตซอลโรงเรียนบ้านควนป ...
Update : 7 ธันวาคม 2561
วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) เวลา 16.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จนท.ธุรการโรงเรียนรับฟังน ...
Update : 7 ธันวาคม 2561
วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผ ...
Update : 7 ธันวาคม 2561
วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ "โครงการ Pr ...
Update : 7 ธันวาคม 2561
ด้วยโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดโครงการทดสอ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คณะกรรมการฝ่ายพิธีทำบุญตั ...
Update : 6 ธันวาคม 2561
วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาประช ...
Update : 6 ธันวาคม 2561
วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านควนประกอบคว้า ...
Update : 6 ธันวาคม 2561
วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ...
Update : 5 ธันวาคม 2561
วันนี้ (5 ธันวาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ต้อนร ...
Update : 4 ธันวาคม 2561
วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 12.15 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ฝ่ายการแสดงเตรียมความพร้อ ...
Update : 4 ธันวาคม 2561
วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย ...
Update : 4 ธันวาคม 2561
วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพล ...
Update : 4 ธันวาคม 2561
วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การตรวจสอบจำนวนนักเรียนใน ...
Update : 4 ธันวาคม 2561
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การดำเนินการหาความสมัครใจ ...
Update : 4 ธันวาคม 2561
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การพัฒนาการเขียนรายงานการ ...
Update : 30 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“สพฐ. เกมส์” ประจำปี 256 ...
Update : 28 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2561) เวลา 14.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้ง ...
Update : 28 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถาน ...
Update : 27 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน ...
Update : 25 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ ...
Update : 24 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจั ...
Update : 24 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมวางพ ...
Update : 23 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดย นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อมการประเมิน ...
Update : 23 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมสืบส ...
Update : 23 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อมงานศิลปหัต ...
Update : 22 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบร ...
Update : 21 พฤศจิกายน 2561
ด้วยศูนย์ภาษาอังกฤษและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำห ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ "โครงการเสว ...
Update : 21 พฤศจิกายน 2561
ด้วยงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการเสวนาวิชาการ Exploring English fo ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เสริมสร้างความรู้ความเข้า ...
Update : 21 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้ง ...
Update : 21 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุ ...
Update : 20 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เสริมสร้างความรู้ความเข้า ...
Update : 20 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เรื่องราวยามเช้า...ที่ สพ ...
Update : 19 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กีฬา “สพฐ. เกมส์ ” ระดับเ ...
Update : 19 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพื้ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การรายงานจำนวนนักเรียน เพ ...
Update : 15 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำ ...
Update : 15 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ ...
Update : 13 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ – ถวิลประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศ ...
Update : 13 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมการจัดงาน วั ...
Update : 12 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดงาน “ว ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการดำเนินการท ...
Update : 12 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 “ยิ้มให้ ...
Update : 12 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง ...
Update : 12 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะทำงานโครงการโรง ...
Update : 12 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมและชี้แจงบทบาทหน้าท ...
Update : 8 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ...
Update : 8 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมยามเช้า สพป.พัทลุง ...
Update : 8 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 7 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ "การรับนักศ ...
Update : 6 พฤศจิกายน 2561
ด้วยงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับก ...
Update : 6 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมหน้าเสาธง สพป.พัทล ...
Update : 5 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.25 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำ ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"การถวายผ้าพระกฐินพระราชท ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.39 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมและจัดทำสัญญาจ้างบุ ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมและจั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พบกันยามเช้า "2 พฤศจิกายน ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.25 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ "การเข้าศึก ...
Update : 31 ตุลาคม 2561
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ "การเลือกสม ...
Update : 31 ตุลาคม 2561
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบแผนง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 31 ตุลาคม 2561
วันนี้ (31 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

conference “โครงการโรงเรี ...
Update : 30 ตุลาคม 2561
วันนี้ (30 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การดำเนินการบริหารอัตรากำ ...
Update : 30 ตุลาคม 2561
วันนี้ (30 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ต้อนรับอ ...
Update : 29 ตุลาคม 2561
วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เข้าแถวเช้า” กิจกรรมประจ ...
Update : 29 ตุลาคม 2561
วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) เวลา 08.25 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบัต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุ ...
Update : 25 ตุลาคม 2561
วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 25 ตุลาคม 2561
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน ...
Update : 25 ตุลาคม 2561
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 “เตรียมย ...
Update : 18 ตุลาคม 2561
วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เข้าแถวเคารพธงชาติ” กิจก ...
Update : 18 ตุลาคม 2561
วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแ ...
Update : 17 ตุลาคม 2561
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 17 ตุลาคม 2561
วันนี้ (17 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาก ...
Update : 13 ตุลาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พิธีวางพวงมาลาและถวายบัง ...
Update : 13 ตุลาคม 2561
วันนี้ (13 ตุลาคม 2561) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาแล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ ...
Update : 12 ตุลาคม 2561
วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เข้าแถวเช้า” กิจกรรมประจ ...
Update : 11 ตุลาคม 2561
วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมคณ ...
Update : 10 ตุลาคม 2561
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากร สพป.พัทลุง เขต 2  ...
Update : 10 ตุลาคม 2561
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 12.00 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมทำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 10 ตุลาคม 2561
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ เด็กช ...
Update : 8 ตุลาคม 2561
วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เหลียวหลัง แลน้อง ผู้ปกค ...
Update : 8 ตุลาคม 2561
วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศ กกต. ประจำจังหวัดพ ...
Update : 5 ตุลาคม 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพัท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ "ค ...
Update : 4 ตุลาคม 2561
วันนี้ (4 ตุลาคม 2561) เวลา 17.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รับมอบศาลาประดิษฐานพระพุท ...
Update : 3 ตุลาคม 2561
วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมกลั่นกรองรายงานการต ...
Update : 3 ตุลาคม 2561
วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้ง ...
Update : 3 ตุลาคม 2561
วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ต้อนรับข ...
Update : 2 ตุลาคม 2561
วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ดร.ธนุ วงษ์จินดา และคณะ" ...
Update : 2 ตุลาคม 2561
วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าแถวเ ...
Update : 2 ตุลาคม 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กตเวทิตาจิตแด่ผู้บริหารแล ...
Update : 29 กันยายน 2561
วันที่ 28 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ...
Update : 26 กันยายน 2561
วันนี้ (26 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ประชุมเชิงป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 26 กันยายน 2561
วันนี้ (26 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กลั่นกรองมาตรฐานเครือข่าย ...
Update : 24 กันยายน 2561
วันนี้ (24 กันยายน 2561) นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ถอดประสบการณ์เพื่อพัฒนากา ...
Update : 24 กันยายน 2561
วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้าน ...
Update : 21 กันยายน 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จากวันวานที่พากเพียร สู่ว ...
Update : 21 กันยายน 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการครูและบุคล ...
Update : 21 กันยายน 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควน ...
Update : 20 กันยายน 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท ...
Update : 20 กันยายน 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 20 กันยายน 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน ...
Update : 19 กันยายน 2561
18 กันยายน 2561 นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ...
Update : 19 กันยายน 2561
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...