News ข่าวสารและกิจกรรม
 

สอบบุคลากรวิทยาศาสตร์ ...
Update : 11 สิงหาคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ย้ำ สอบลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ไร้ปัญหาทุจริต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านนักวิทย์ ...
Update : 9 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) นายสม พุ่มแก้ว ร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คาราวานวิทยาศาสตร์ ...
Update : 8 สิงหาคม 2561
"คาราวานวิทยาศาสตร์ที่พัทลุง" วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า 8 สิงหาคม 2561 ...
Update : 8 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมทางไกลพุธเช้าข่าว สพฐ. บูรณาการกิจกรรม Asain Day" วันนี้ (8 สิงหาคม 2561)  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ท่าลาด ...
Update : 2 สิงหาคม 2561
วันที่ 1 ส.ค.2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เบี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับปลัดกระทรวง ...
Update : 2 สิงหาคม 2561
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันเฉลิม 2561 ...
Update : 2 สิงหาคม 2561
“สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาษาอาเซียน ...
Update : 26 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 พัฒนาศักยภาพภาษาอาเซียน" วันที่ 25 ก.ค. 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แม่ขรีเกมส์ ...
Update : 26 กรกฏาคม 2561
"อัยยะ !!! แม่ขรีเกมส์" วันที่ 25 ก.ค.2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธาน ในพิธีเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้านยาเสพติด ...
Update : 23 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ระดมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด" วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายสม พุ่มแก้ว ร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้นรวงผึ้ง ...
Update : 20 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมใจปลูกต้นรวงผึ้งถวายความจงรักภักดี" วันที่ 19 กรกฎาคม 256า เวลา 08.59 น. นายส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พะยูนเกมส์ ...
Update : 20 กรกฏาคม 2561
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2561) เวลา 14.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

นาปะขอ 80 ปี ...
Update : 11 กรกฏาคม 2561
"โรงเรียนวัดนาปะขอ จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 80 ปี ผู้ปกครองมอบถาดหลุมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ว21 ...
Update : 5 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว 21" วันที่ 5 กรกฎ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ควบคุมภายใน2561 ...
Update : 4 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 รับการประเมินควบคุมภายใน" วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงเรียนสุจริต ...
Update : 2 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต" วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป. ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมศึกษานิเทศก์ ...
Update : 2 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมศึกษานิเทศก์ประชุมเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา" วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายสุวรรณ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าแถว 2 ก.ค.61 ...
Update : 2 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติสนองนโยบายเขตสุจริตและค่านิยมหลัก 12 ประการ" วันที่ 2 กรกฎาคม 25 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เกษียณ 2561 ...
Update : 27 มิถุนายน 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมเกษียณอย่างเกษม" วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทักษะชีวิต ...
Update : 25 มิถุนายน 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ผุดไอเดียค่ายทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้งได้ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" วันที่ 25 มิถุนายน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เดินรณรงค์ ...
Update : 13 มิถุนายน 2561
"สนช.จับมือเขตพื้นที่การศึกษา เดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา" วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อาหารกลางวัน ...
Update : 13 มิถุนายน 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผย อาหารกลางวันนักเรียนมีคุณภาพ" 13 มิถุนายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เขาวงก์ ...
Update : 13 มิถุนายน 2561
8 พฤษภาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชั้นเรียนให้กำลังใจกับครูและนัก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านพน ...
Update : 13 มิถุนายน 2561
28 พฤษภาคม 2561. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน โรงเรียน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้นกล้า ...
Update : 13 มิถุนายน 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 เพาะบ่มต้นกล้าค่านิยมหลัก 12 ประการของผู้เรียนในพื้นที่ หมู่บ้าน อพป." วันนี้ (27  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าภาพกีฬา ...
Update : 12 มิถุนายน 2561
"จังหวัดพัทลุงขานรับพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ" วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ไทยรัฐวิทยา ...
Update : 12 มิถุนายน 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23" วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสุวร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมไทยรัฐวิทยา ...
Update : 12 มิถุนายน 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23" วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสุวร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม 1/2561 ...
Update : 22 พฤษภาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดพิธีประดับอินทรนูครูผู้ช่วยและมอบรางวัลดีเด่นในการประชุมผู้บริหาร" ณ ห้องประชุม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ก.ต.ป.น. ...
Update : 11 พฤษภาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ขับเคลื่อน ก.ต.ป.น.มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ" วันที่ 11 พฤษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พัสดุ ...
Update : 8 พฤษภาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ผุดใช้โปรแกรมพัสดุโรงเรียนป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน" วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เครือข่ายสองเกาะ ...
Update : 7 พฤษภาคม 2561
"ครูเครือข่ายสองเกาะเร่งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียน" วันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) นายสุวรรณ ขวั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อ.กงหรา ...
Update : 1 พฤษภาคม 2561
"เครือข่ายโรงเรียนไพรวัลย์/คีรีรัตน์ จัดอบรมครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา" วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พัทลุงเกมส์ ...
Update : 26 เมษายน 2561
"เริ่มแล้ววันนี้พัทลุงเกมส์" วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันพระนเรศวร 2561 ...
Update : 26 เมษายน 2561
วันที่ 25 เมษายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมงานรัฐพิธี "วัน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายงานตัว ...
Update : 20 เมษายน 2561
" 7 ครูผู้ช่วย สพป.พัทลุง เขต 2 รายงานตัว" วันที่ 20 เมษายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จังหวัดเคลื่อนที่ ...
Update : 20 เมษายน 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน" วันที่ 19 เมษายน 2561 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ยามเช้าเล่าขาน ...
Update : 20 เมษายน 2561
"กิจกรรมดีๆที่เมืองลุง". วันที่ 19 เมษายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรม "ย ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมนายอำเภอกงหรา ...
Update : 18 เมษายน 2561
วันที่ 18 เมษายน 2561 นายสุวรรณ. ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมนายอำเภอบางแก้ว ปาก ...
Update : 18 เมษายน 2561
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายสุวรรณ. ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยนายบุญเติม แดงช่วง ผอ.ร.ร.อน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันหยุดยาว ...
Update : 18 เมษายน 2561
"วันหยุดยาว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย" วันที่ 15 เมษายน 2561 นายสุวรรณ ขวั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รังสีตรีมิตร ...
Update : 9 เมษายน 2561
"เครือข่ายรังสีตรีมิตรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมใช้เปิดภาคเรียน" วันที่ 9 เมษายน 2561 นายสุวรรณ ขวั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โอเบค ...
Update : 29 มีนาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 รับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ" วันที่ 29 มีนาคม 2561 น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า 28 มีนาคม 2561 ...
Update : 28 มีนาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ." วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เทศน์มหาชาติ ...
Update : 26 มีนาคม 2561
"ผุดไอเดียเสริมสร้างคุณธรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนวัดพังกิ่งฟังเทศก์มหาชาติชาดกก่อนจบการศึกษา"  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ยามเช้า ...
Update : 22 มีนาคม 2561
"จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์เจ้าเมืองลุง" วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โฟม ...
Update : 22 มีนาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 เซย์ โน ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร" วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มาตรการป้องกัน ...
Update : 22 มีนาคม 2561
วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านแหลม ออกค่าย ...
Update : 19 มีนาคม 2561
"นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมใจจัดค่ายจิตอาสาดูแลน้องที่ห่างไกลด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านแหลม" ว ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อนุบาลบางแก้ว สนามเด็กเล่ ...
Update : 19 มีนาคม 2561
"โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว เปิดป้ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท" วันที่ 16 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

นาหม่อม ...
Update : 19 มีนาคม 2561
"โรงเรียนวัดนาหม่อม เปิดบ้านวิชาการ" วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ซัมเมอร์แคมป์ 2561 ...
Update : 19 มีนาคม 2561
"ภาคส่วนพร้อมใจจัดค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อนจังหวัดพัทลุง" วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยม 10 รร. ...
Update : 19 มีนาคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผย เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ไร้ผู้บริหารครบทั้ง 10 โรงเรียน" วันที่ 14 มีนาค ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มุทิตาจิต วัดตะโหมด ...
Update : 13 มีนาคม 2561
"นักเรียนโรงเรียนวัดตะโหมด เรียนรู้วิถีชีวิตสองศาสนาอยู่ร่วมกันอยู่เย็นเป็นสุข" วันที่ 13 มีนาคม 256 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เพชรพัทลุง ...
Update : 13 มีนาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 สรรหาเพชรเม็ดงามมอบเข็มเชิดชูเกียรติ... เพชรพัทลุง 2" วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายสุว ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ชช.ชุมประดิษฐ์ ...
Update : 7 มีนาคม 2561
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เยี่ยมให้กำลังนักเรียนชั้น ป.3 ในการการส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ชช.เกาะทองสม ...
Update : 8 มีนาคม 2561
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 และนายสม พุ่มแก้ว รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แผนป้องกันทุจริต ...
Update : 28 กุมภาพันธ์ 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตลงสู่การปฏิบัติไม่โกง ไม่ทนต่อการทุจริต" วันที่ 28 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อนุบาลป่าบอน ...
Update : 27 กุมภาพันธ์ 2561
ขอขอบคุณ นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นำเสนอข่าวมอบห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนอนุบาลป่าบอ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข่าวโรงเรียนบ้านคู ...
Update : 27 กุมภาพันธ์ 2561
ขอขอบคุณ นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 28 ก.พ.2561 นำเสนอข่าวผลสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านคู สพป.พัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลูกเสือเครือข่ายมิตรภาพเข ...
Update : 26 กุมภาพันธ์ 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ใช้กิจกรรมลูกเสือสร้างคนดี" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยกา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านคู ...
Update : 23 กุมภาพันธ์ 2561
"โรงเรียนบ้านคู สพป.พัทลุง เขต 2 ศิษย์เก่าชุมชนเข้มแข็ง ร่วมใจกันระดมทุนแสนกว่าบาทสร้างป้ายชื่่อโรงเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มอบห้องสมุด ...
Update : 23 กุมภาพันธ์ 2561
"รองอธิบดีกรมอาเซียน ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน เปิดขุมทรัพย์ทางปัญญาให้แก่นักเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อกระจก ...
Update : 23 กุมภาพันธ์ 2561
"บุคลากร สพป.พัทลุง เขต 2 รับบริการโครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมโรงเรียนวัดท่านางพร ...
Update : 23 กุมภาพันธ์ 2561
"โรงเรียนวัดท่านางพรหม นำหลักการ บวร บ้านวัดโรงเรียน บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ" วั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลูกเสือ เนตรนารี ...
Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผย กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ผ่านฉลุย ไร้นักเรียนบาดเจ็บ เสียชีวิต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เกาะทองสม ...
Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561
"นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะทองสม สพป.พัทลุง เขต 2 น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พบปะยามเช้า ...
Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561
"กิจกรรมดีๆที่เมืองลุง"...16 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรับปรุง ...
Update : 14 กุมภาพันธ์ 2561
"ผู้บริหารใหม่รวมใจปรับปรุงเขตพื้นที่" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายคำรณ เอียดประพาฬ ผู้อำนวยการโรงเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

งานศิลปะระดับชาติ ...
Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561
"ปลื้ม วันที่สามของการแข่งขัน สพป.พัทลุง เขต 2 คว้า 8 ทอง ,1 เงิน, 3 ทองแดงและเข้าร่วม 2 รวม 14 รางว ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วิเคราะห์แผน ...
Update : 9 กุมภาพันธ์ 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 วิเคราะห์กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการตามแผนปฏิบัติการ เงินทุกบาทถึงนักเรียน" วันที่ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินสัมฤทธิผู้บริหารให ...
Update : 6 กุมภาพันธ์ 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ครอบมือผู้บริหารใหม่ให้เป็นมืออาชีพ" วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พังกิ่ง ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2561
"ชาวบ้านพังกิ่งเห็นความสำคัญของการศึกษา บริจาคเงินปรับปรุงโรงเรียนวัดพังกิ่งเกือบครึ่งล้าน " วันที่  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมสนามสอบ ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ยิ้มออก สอบโอเน็ทวันที่สองราบรื่น หายห่วง" วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2561) นายสุวรรณ ขว ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม หนส.1/2561 ...
Update : 31 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง นัดแรกพร้อมสานความร่วมมือทุกมิติในการพัฒนา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมโอเน็ท 31 ม.ค.2561 ...
Update : 31 มกราคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมซ้อมความเข้าใจกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ ...
Update : 31 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยรักษาแชมป์ Top Ten การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560" วันที่ 31 มกราคม 2561 นาย ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสอบโอเน็ท 29 ม.ค.25 ...
Update : 29 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เน้นย้ำการทดสอบ O-NET ต้องสุจริตโปร่งใสเด็กสอบอย่างมีความสุขไม่เครียด" วันที่ 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมควนโก ...
Update : 25 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชั้นเรียนให้กำลังใจโรงเรียนที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง" วัน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรีย ...
Update : 26 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยพร้อมต่อยอดขยายผลเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระกลุ่มสาระ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมหลักสูตรสถานศึกษา ...
Update : 24 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ลุยยกระดับคุณภาพการศึกษาเตรียมประชุมทางไกลครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา" วันที่ 24  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมทางไกล 23 ม.ค.2561 ...
Update : 23 มกราคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมทางไกล (Conference) รับนโยบายสำคัญจาก สพฐ.พร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ" วันท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ติดตามอาหารกลางวัน 2561 ...
Update : 24 มกราคม 2561
"สพฐ.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป.พัทล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้าข่าว สพฐ. 24 ม.ค.2 ...
Update : 24 มกราคม 2561
"โรงเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.สร้างการรับรู้ร่วมกัน" วันที่ 24 มกราคม 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันครู 2561 แม่ขรี ...
Update : 17 มกราคม 2561
"ครูพัทลุง เขต 2 จัดงานวันครูเทิดพระเกียรติ ประกาศศักดิ์ศรีวิชาชีพครูร่วมงานวันครูเนืองแน่น” วันที่  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พาเหรดกีฬาวันครู 2561 ...
Update : 15 มกราคม 2561
"พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู สพป.พัทลุง เขต 2 ยิ่งใหญ่ อลังการ สมเกียรติ"...วันที่ 15 มกราคม 2561 น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รับนักเรียน ...
Update : 10 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยประชุมรับนักเรียน ไม่หนักใจ ไม่มีโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง"...วันที่ 9 มกรา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“สพป.พัทลุง เขต 2 ให้ความ ...
Update : 10 มกราคม 2561
วันที่ 10 มกราคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สอบธุรการ ...
Update : 6 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยสอบธุรการโรงเรียนฉลุย ไม่หนักใจ โปร่งใส ไร้ทุจริต"...วันที่ 6 มกราคม 2561 นา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทะเลน้อย ...
Update : 5 มกราคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ชูโครงการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ"...วันที่ 5 มกราคม 2561 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าแถว 3 ม.ค.61 ...
Update : 3 มกราคม 2561
3 มกราคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมคณะบุคลากร สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าแถวเคารพธง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมวันครู 2561 ...
Update : 4 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยจัดงานวันครูปีนี้ยิ่งใหญ่ เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา"...วันที่ 4 มกราคม 2561 น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สัมภาษณ์ ...
Update : 24 ธันวาคม 2560
สพป.พัทลุง เขต 2 สอบสัมภาษณ์ครูผู้สอน-ครูขั้นวิกฤต วันที่สองหายห่วง " วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ โรง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สอบครู ...
Update : 23 ธันวาคม 2560
"ฉลุย โปร่งใส สพป.พัทลุง เขต 2 สอบภาค ก ครูผู้สอนและครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

งานศิลป 60 ...
Update : 23 ธันวาคม 2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเยี่ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อนุบาลบางแก้วลดขยะ ...
Update : 22 ธันวาคม 2560
"สุดเจ๋ง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อู้ฮู ทึ่งกันทั้งงาน แห่ถ่ายภาพเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการบริหารจ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายอาสา ...
Update : 22 ธันวาคม 2560
โรงเรียนบ้านปากบางนาคราชจัดกิจกรรมจิตอาสาตามรอยพระปณิธานของพระราชบิดา ค่ายอาสาพัฒนาสร้างห้องสมุดโรงเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จุดบริการ ...
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนเพื่อลดอุบัติเหตุ" นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพปพัทลุง เขต 2 เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมิน ผอ.ร.ร. ...
Update : 14 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 เตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้รับผิดชอบนมโรงเร ...
Update : 14 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 พัฒนาเครือข่ายการจัดการระบบ Cold Chain นมโรงเรียน" วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...