News ข่าวสารและกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ...
Update : 8 กันยายน 2564
วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมโครงการขยายผลการ ...
Update : 7 กันยายน 2564
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานการประชุมเช ...
Update : 3 กันยายน 2564
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการ พิจาณาขอ ...
Update : 3 กันยายน 2564
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริ ...
Update : 3 กันยายน 2564
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเ ...
Update : 2 กันยายน 2564
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2564
Update : 8 กันยายน 2564
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...