เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์โรงเรียนระบบ EMIS สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2

ลำดับรหัสโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนระบบ EMISอำเภอ
193010047บ้านพนกงหรา
293010048วัดเขาวงก์กงหรา
393010049สามัคคีอนุสรณ์กงหรา
493010050บ้านนาทุ่งโพธิ์กงหรา
593010051บ้านป่าแก่กงหรา
693010052บ้านพูด กรป.กลางกงหรา
793010053บ้านคูกงหรา
893010054บ้านควนประกอบกงหรา
993010056บ้านหน้าวังกงหรา
1093010057อนุบาลกงหรากงหรา
1193010058บ้านทอนตรนกงหรา
1293010059บ้านวังปริงกงหรา
1393010060บ้านต้นประดู่กงหรา
1493010061วัดควนขี้แรดกงหรา
1593010062วัดพังกิ่งกงหรา
1693010063วัดหวังกงหรา
1793010064อนุบาลเขาชัยสนเขาชัยสน
1893010065วัดหัวเขาชัยสนเขาชัยสน
1993010068บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45เขาชัยสน
2093010069บ้านควนโคกยาเขาชัยสน
2193010070บ้านเทพราชเขาชัยสน
2293010071บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)เขาชัยสน
2393010072บ้านท่าลาดเขาชัยสน
2493010074วัดท่านางพรหมเขาชัยสน
2593010075วัดชุมประดิษฐ์เขาชัยสน
2693010076วัดควนสามโพธิ์เขาชัยสน
2793010077บ้านไสนายขันเขาชัยสน
2893010078วัดโพธิยารามเขาชัยสน
2993010079บ้านควนหมอทองเขาชัยสน
3093010080บ้านเกาะทองสมเขาชัยสน
3193010081บ้านควนยวนเขาชัยสน
3293010082วัดท่าควายเขาชัยสน
3393010083บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)เขาชัยสน
3493010085วัดแหลมจองถนนเขาชัยสน
3593010086วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)เขาชัยสน
3693010087วัดหานโพธิ์เขาชัยสน
3793010089ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)เขาชัยสน
3893010092วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)เขาชัยสน
3993010093บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)เขาชัยสน
4093010094บ้านคลองใหญ่ตะโหมด
4193010095บ้านท่าเชียดตะโหมด
4293010096บ้านพรุนายขาวตะโหมด
4393010097บ้านทุ่งหนองสิบบาทตะโหมด
4493010098วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)ตะโหมด
4593010099บ้านหัวช้างตะโหมด
4693010100วัดโหล๊ะจันกระตะโหมด
4793010101บ้านควนอินนอโมตะโหมด
4893010102บ้านด่านโลดตะโหมด
4993010103บ้านร่มโพธิ์ไทรตะโหมด
5093010104บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)ตะโหมด
5193010105วัดปลักปอมตะโหมด
5293010152วัดสุภาษิตารามปากพะยูน
5393010153วัดแหลมดินสอปากพะยูน
5493010154บ้านท่าเนียนปากพะยูน
5593010155บ้านเกาะนางคำปากพะยูน
5693010156บ้านเกาะนางคำเหนือปากพะยูน
5793010157บ้านเกาะหมากปากพะยูน
5893010158บ้านเกาะเสือปากพะยูน
5993010159บ้านปากบางนาคราชปากพะยูน
6093010160บ้านเกาะโคบปากพะยูน
6193010161บ้านท่าวาปากพะยูน
6293010162บ้านช่องฟืนปากพะยูน
6393010163วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)ปากพะยูน
6493010164บ้านโคกทรายปากพะยูน
6593010165วัดไทรพอนปากพะยูน
6693010166วัดควนเผยอปากพะยูน
6793010167บ้านดอนประดู่ปากพะยูน
6893010168วัดหัวควนปากพะยูน
6993010169บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์)ปากพะยูน
7093010170อนุบาลปากพะยูนปากพะยูน
7193010171ปากพะยูนปากพะยูน
7293010172วัดโรจนารามปากพะยูน
7393010173วัดฝาละมีปากพะยูน
7493010174บ้านควนพระสาครินทร์ปากพะยูน
7593010175บ้านแหลมปากพะยูน
7693010176วัดบางขวนปากพะยูน
7793010177บ้านบางมวงปากพะยูน
7893010178วัดพระเกิดปากพะยูน
7993010179วัดควนนางพิมพ์ปากพะยูน
8093010180บ้านม่วงทวนปากพะยูน
8193010181บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)ปากพะยูน
8293010182สำนักสงฆ์ห้วยเรือปากพะยูน
8393010183บ้านทะเลเหมียงปากพะยูน
8493010184บ้านควนนกหว้าปากพะยูน
8593010197วัดควนเพ็งป่าบอน
8693010198บ้านควนแหวงป่าบอน
8793010199วัดโคกตะเคียนป่าบอน
8893010200วัดพรุพ้อป่าบอน
8993010201บ้านควนหินแท่นป่าบอน
9093010202บ้านทุ่งคลองควายป่าบอน
9193010203บ้านโหล๊ะหารป่าบอน
9293010204บ้านยางขาคีมป่าบอน
9393010205บ้านทุ่งนารีป่าบอน
9493010206บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)ป่าบอน
9593010207วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)ป่าบอน
9693010208อนุบาลป่าบอนป่าบอน
9793010209วัดท่าดินแดงป่าบอน
9893010210บ้านน้ำตกป่าบอน
9993010211วัดควนเคี่ยมป่าบอน
10093010213บ้านหนองธงป่าบอน
10193010214มิตรมวลชน 1ป่าบอน
10293010215บ้านเหมืองตะกั่วป่าบอน
10393010216บ้านโคกสักบางแก้ว
10493010217วัดลอนบางแก้ว
10593010218บ้านต้นสนบางแก้ว
10693010219วัดรัตนวรารามบางแก้ว
10793010220วัดสังฆวรารามบางแก้ว
10893010221วัดปัณณารามบางแก้ว
10993010223อนุบาลบางแก้วบางแก้ว
11093010224บ้านหาดไข่เต่าบางแก้ว
11193010225วัดนาปะขอบางแก้ว
11293010226วัดโตนด (เชนวิทยา)บางแก้ว
11393010227วัดนาหม่อมบางแก้ว
11493010228บ้านปากพลบางแก้ว