ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2

ลำดับรหัสโรงเรียนโรงเรียนสถานะอำเภอ
193010047บ้านพนเปิดใช้งาน กงหรา
293010048วัดเขาวงก์เปิดใช้งาน กงหรา
393010049สามัคคีอนุสรณ์เปิดใช้งาน กงหรา
493010050บ้านนาทุ่งโพธิ์เปิดใช้งาน กงหรา
593010051บ้านป่าแก่เปิดใช้งาน กงหรา
693010052บ้านพูด กรป.กลางเปิดใช้งาน กงหรา
793010053บ้านคูเปิดใช้งาน กงหรา
893010054บ้านควนประกอบเปิดใช้งาน กงหรา
993010056บ้านหน้าวังเปิดใช้งาน กงหรา
1093010057อนุบาลกงหราเปิดใช้งาน กงหรา
1193010058บ้านทอนตรนเปิดใช้งาน กงหรา
1293010059บ้านวังปริงเปิดใช้งาน กงหรา
1393010060บ้านต้นประดู่เปิดใช้งาน กงหรา
1493010061วัดควนขี้แรดเปิดใช้งาน กงหรา
1593010062วัดพังกิ่งเปิดใช้งาน กงหรา
1693010063วัดหวังเปิดใช้งาน กงหรา
1793010064อนุบาลเขาชัยสนเปิดใช้งานเขาชัยสน
1893010065วัดหัวเขาชัยสนเปิดใช้งานเขาชัยสน
1993010068บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45เปิดใช้งานเขาชัยสน
2093010069บ้านควนโคกยาเปิดใช้งานเขาชัยสน
2193010070บ้านเทพราชเปิดใช้งานเขาชัยสน
2293010071บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)เปิดใช้งานเขาชัยสน
2393010072บ้านท่าลาดเปิดใช้งานเขาชัยสน
2493010074วัดท่านางพรหมเปิดใช้งานเขาชัยสน
2593010075วัดชุมประดิษฐ์เปิดใช้งานเขาชัยสน
2693010076วัดควนสามโพธิ์เปิดใช้งานเขาชัยสน
2793010077บ้านไสนายขันเปิดใช้งานเขาชัยสน
2893010078วัดโพธิยารามเปิดใช้งานเขาชัยสน
2993010079บ้านควนหมอทองเปิดใช้งานเขาชัยสน
3093010080บ้านเกาะทองสมเปิดใช้งานเขาชัยสน
3193010081บ้านควนยวนเปิดใช้งานเขาชัยสน
3293010082วัดท่าควายเปิดใช้งานเขาชัยสน
3393010083บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)เปิดใช้งานเขาชัยสน
3493010085วัดแหลมจองถนนเปิดใช้งานเขาชัยสน
3593010086วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)เปิดใช้งานเขาชัยสน
3693010087วัดหานโพธิ์เปิดใช้งานเขาชัยสน
3793010089ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)เปิดใช้งานเขาชัยสน
3893010092วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)เปิดใช้งานเขาชัยสน
3993010093บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)เปิดใช้งานเขาชัยสน
4093010094บ้านคลองใหญ่เปิดใช้งานตะโหมด
4193010095บ้านท่าเชียดเปิดใช้งานตะโหมด
4293010096บ้านพรุนายขาวเปิดใช้งานตะโหมด
4393010097บ้านทุ่งหนองสิบบาทเปิดใช้งานตะโหมด
4493010098วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)เปิดใช้งานตะโหมด
4593010099บ้านหัวช้างเปิดใช้งานตะโหมด
4693010100วัดโหล๊ะจันกระเปิดใช้งานตะโหมด
4793010101บ้านควนอินนอโมเปิดใช้งานตะโหมด
4893010102บ้านด่านโลดเปิดใช้งานตะโหมด
4993010103บ้านร่มโพธิ์ไทรเปิดใช้งานตะโหมด
5093010104บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)เปิดใช้งานตะโหมด
5193010105วัดปลักปอมเปิดใช้งานตะโหมด
5293010152วัดสุภาษิตารามเปิดใช้งานปากพะยูน
5393010153วัดแหลมดินสอเปิดใช้งานปากพะยูน
5493010154บ้านท่าเนียนเปิดใช้งานปากพะยูน
5593010155บ้านเกาะนางคำเปิดใช้งานปากพะยูน
5693010156บ้านเกาะนางคำเหนือเปิดใช้งานปากพะยูน
5793010157บ้านเกาะหมากเปิดใช้งานปากพะยูน
5893010158บ้านเกาะเสือเปิดใช้งานปากพะยูน
5993010159บ้านปากบางนาคราชเปิดใช้งานปากพะยูน
6093010160บ้านเกาะโคบเปิดใช้งานปากพะยูน
6193010161บ้านท่าวาเปิดใช้งานปากพะยูน
6293010162บ้านช่องฟืนเปิดใช้งานปากพะยูน
6393010163วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)เปิดใช้งานปากพะยูน
6493010164บ้านโคกทรายเปิดใช้งานปากพะยูน
6593010165วัดไทรพอนเปิดใช้งานปากพะยูน
6693010166วัดควนเผยอเปิดใช้งานปากพะยูน
6793010167บ้านดอนประดู่เปิดใช้งานปากพะยูน
6893010168วัดหัวควนเปิดใช้งานปากพะยูน
6993010169บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์)เปิดใช้งานปากพะยูน
7093010170อนุบาลปากพะยูนเปิดใช้งานปากพะยูน
7193010171ปากพะยูนเปิดใช้งานปากพะยูน
7293010172วัดโรจนารามเปิดใช้งานปากพะยูน
7393010173วัดฝาละมีเปิดใช้งานปากพะยูน
7493010174บ้านควนพระสาครินทร์เปิดใช้งานปากพะยูน
7593010175บ้านแหลมเปิดใช้งานปากพะยูน
7693010176วัดบางขวนเปิดใช้งานปากพะยูน
7793010177บ้านบางมวงเปิดใช้งานปากพะยูน
7893010178วัดพระเกิดเปิดใช้งานปากพะยูน
7993010179วัดควนนางพิมพ์เปิดใช้งานปากพะยูน
8093010180บ้านม่วงทวนเปิดใช้งานปากพะยูน
8193010181บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)เปิดใช้งานปากพะยูน
8293010182สำนักสงฆ์ห้วยเรือเปิดใช้งานปากพะยูน
8393010183บ้านทะเลเหมียงเปิดใช้งานปากพะยูน
8493010184บ้านควนนกหว้าเปิดใช้งานปากพะยูน
8593010197วัดควนเพ็งเปิดใช้งานป่าบอน
8693010198บ้านควนแหวงเปิดใช้งานป่าบอน
8793010199วัดโคกตะเคียนเปิดใช้งานป่าบอน
8893010200วัดพรุพ้อเปิดใช้งานป่าบอน
8993010201บ้านควนหินแท่นเปิดใช้งานป่าบอน
9093010202บ้านทุ่งคลองควายเปิดใช้งานป่าบอน
9193010203บ้านโหล๊ะหารเปิดใช้งานป่าบอน
9293010204บ้านยางขาคีมเปิดใช้งานป่าบอน
9393010205บ้านทุ่งนารีเปิดใช้งานป่าบอน
9493010206บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)เปิดใช้งานป่าบอน
9593010207วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)เปิดใช้งานป่าบอน
9693010208อนุบาลป่าบอนเปิดใช้งานป่าบอน
9793010209วัดท่าดินแดงเปิดใช้งานป่าบอน
9893010210บ้านน้ำตกเปิดใช้งานป่าบอน
9993010211วัดควนเคี่ยมเปิดใช้งานป่าบอน
10093010213บ้านหนองธงเปิดใช้งานป่าบอน
10193010214มิตรมวลชน 1เปิดใช้งานป่าบอน
10293010215บ้านเหมืองตะกั่วเปิดใช้งานป่าบอน
10393010216บ้านโคกสักเปิดใช้งานบางแก้ว
10493010217วัดลอนเปิดใช้งานบางแก้ว
10593010218บ้านต้นสนเปิดใช้งานบางแก้ว
10693010219วัดรัตนวรารามเปิดใช้งานบางแก้ว
10793010220วัดสังฆวรารามเปิดใช้งานบางแก้ว
10893010221วัดปัณณารามเปิดใช้งานบางแก้ว
10993010223อนุบาลบางแก้วเปิดใช้งานบางแก้ว
11093010224บ้านหาดไข่เต่าเปิดใช้งานบางแก้ว
11193010225วัดนาปะขอเปิดใช้งานบางแก้ว
11293010226วัดโตนด (เชนวิทยา)เปิดใช้งานบางแก้ว
11393010227วัดนาหม่อมเปิดใช้งานบางแก้ว
11493010228บ้านปากพลเปิดใช้งานบางแก้ว