นางกอบขวัญ แดงบำรุง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศํพท์ : 0850773795
Email :  @phatthalung2.go.th

085-0773795@phatthalung2.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศัพท์ : 094-6654415
Email : @phatthalung2.go.th

นางอำภา เวชสารศรี
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศัพท์ : 081-5416430
Email : @phatthalung2.go.th

นางอุบล หนูมาก
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศัพท์ : 089-5902233
Email :  @phatthalung2.go.th


ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

– ว่าง –
074-695915